Omgeving van Sint Petersburg

Swipe

Gattsjina

Het paleis in Gattsjina, 45 km zuidelijk van Sint-Petersburg, behoort tot de minst bezochte in de omgeving. Ook dit paleis werd gebouwd in opdracht van Jekaterina II en bestemd voor haar minnaar Orlov, die had geholpen haar man Pjotr III weg te werken. Na diens dood gaf zij het aan haar zoon Pavl I, die bij de herbouw het paleis een militair karakter liet geven met torens en grachten. Dit uiterlijk is bewaard gebleven en daarmee sterk afwijkend van de andere paleizen rond Sint-Petersburg die meestal een flamboyante barokke of rococo-uitstraling hebben. Pavl liet in het park ook het Prioratski dvorets, Priorij-paleis, bouwen in een stijl die het midden houdt tussen een Gotische en Russische kerk met een renaissance-toren. Hij bedoelde het als zetel van de Johannieter Ridderorde die door Napoleon van Malta was verdreven maar deze keerde terug naar Malta.

Zomerverblijf

In de 19e eeuw verbleven de tsaren in de zomer vaak in Gattsjina en tsaar Aleksandr III koos het in het begin van zijn regeerperiode als zijn verblijf, omdat hij het veiliger achtte dan het centrum van St. Petersburg, waar zijn vader in 1881 was vermoord. Het Grote paleis is zwaar beschadigd in WO II en nog niet helemaal gerestaureerd. Mede vanwege de ligging ver van Sint-Petersburg wordt het dan ook minder bezocht dan de meer nabije en bekende paleizen. Toch is het vanwege de afwijkende architectuur interessant. Ook hier ligt er een groot park met vijvers rond het paleis, in 19e-eeuwse stijl voorzien van vele attractieve bouwseltjes.

10 prachtige bestemmingen in Gattsjina en Rusland