Namibië en Botswana

Swipe

Telefoneren

Het internationale kengetal van Namibië is 00264, waarna de 0 voor het kengetal weggelaten kan worden. Het toegangsnummer vanuit Namibië voor België is 0032, voor Nederland 0031. De 0 voor het kengetal van de plaats kan nu achterwege gelaten worden.