Suriname

Swipe

Politiek

Sinds de grondwetswijziging van 1987, die nodig was om de macht van de militairen terug te dringen, heet het Surinaamse parlement De Nationale Assemblee, kortweg DNA. De DNA bestaat uit 51 leden, gekozen voor 5 jaar, die samen met de president de regering vormen. De Staatsraad, waarin de president, vertegenwoordigers van vakbonden, werkgevers, het leger en politieke partijen zitting hebben, is te vergelijken met de Nederlandse Eerste Kamer. De Raad kan wetsontwerpen indienen en mag wetten, die door de Assemblee zijn goedgekeurd, terugsturen voor heroverweging.

10 prachtige bestemmingen in Suriname