Noord-Moravië

Swipe

Bouzov

Het romantische kasteel Bouzov dateert uit de dertiende eeuw. In 1696 kregen de ridders van de Duitse orde het kasteel in bezit. Deze geestelijke ridderorde werd in 1190 door Duitse kooplui gesticht. Ze hielden zich bezig met het evangeliseren van de bevolking. In 1809 werd de orde door Napoleon verboden. 25 jaar later werd de ridderorde door keizer Franz I van Oostenrijk in ere hersteld. Na de opdeling van het Habsburgse Rijk in 1918 werd het grootste deel van de orde opgeheven.

In 1929 gingen de ridders van de Duitse orde samen met een bedelorde. Negen jaar later werd Bouzov onteigend, Hitler schonk het kasteel aan Heinrich Himmler, die er echter nauwelijks kwam. Sinds 1945 is Bouzov eigendom van de staat. Aan het einde van de negentiende eeuw werd Bouzov in de neogotische stijl verbouwd. Het ontwerp moest wel aan de strikte eisen voldoen die de orde ten aanzien van een ‘romantische architectuur’ had. Tegelijkertijd onderging het interieur een gedaanteverwisseling. In het kasteel zijn nu kunstig bewerkte houten plafonds en wanden, mooi beschilderde muren, meubelstukken en schilderijen te zien.

10 prachtige bestemmingen in Bouzov en Tsjechië