Antarctica

Swipe

Het begin van toerisme

Het continent oefent nog steeds een ongelooflijke aantrekkingskracht uit op hedendaagse beroepsavonturiers. De expedities worden nu niet alleen meer door mannen ondernomen, ook vrouwen wagen zich aan grootse expedities. De Noorse Liv Arnessen, die alleen de ijskap overstak, en de Amerikaanse Ann Bancroft zijn hier grote voorbeelden van. In Nederland kennen we mensen als Marc Cornelissen, Wilco van Rooijen, Ronald Naar en Coen Hofstede die allen expedities ondernamen met grote fysieke inspanningen. Maar ook de Belgen Dixie Dansercoer en Alain Hubert horen zeker in deze rij thuis.

Ook de gewone avontuurlijke reiziger kan tegenwoordig een poging wagen met georganiseerde expeditiereizen. Het zijn pogingen waarbij toerisme en expeditie langzaam in elkaar overvloeien. De andere vorm van toerisme, het bezoeken van Antarctica per (expeditie)cruiseschip, bleef ook lange tijd onbekend voor het grote publiek. Pas toen men voor de millenniumwisseling op zoek ging naar een bijzondere bestemming waar men ook nog gevrijwaard was van de mogelijke technische problemen die voorspeld waren, nam het toerisme per schip een grote vlucht.

De volgende zes jaar bleef het aantal bezoekers snel stijgen, de laatste drie jaar echter leek het bezoekersaantal zich meer te stabiliseren. De kredietcrises lijkt het bezoekersaantal sterk in negatieve zin te beïnvloeden.

10 prachtige bestemmingen in Antarctica