Namibië en Botswana

Swipe

Dieren

Veel toeristen trekken naar Namibië en Botswana om wilde dieren in hun natuurlijke omgeving te bewonderen. Met uitzondering van enkele zeldzamere soorten lukt dat ook wel, soms moet men wat geduld hebben, de dieren leven in de natuur en zijn niet aan vaste plaatsen gebonden. Ook het seizoen speelt een rol van betekenis. Soms wordt gedacht dat bij een bezoek aan een van de bekendere parken het wild op de toeristen ligt te wachten.

Dat wordt dus een teleurstelling, al kan het voorkomen dat er op een bepaalde dag bijzonder veel wild op een bepaalde plaats aanwezig is. Ga daar niet van uit en neem de tijd om het wild op te zoeken, waarbij u, als u er (vrijwel) zeker van wilt zijn een bepaald soort wild te zien, het juiste park of reservaat zult moeten kiezen en soms meerdere. Bepaalde diersoorten leven op een vaste plaats en hebben daar hun eigen territorium. Andere soorten trekken van plaats naar plaats op zoek naar voedsel. Niet alle diersoorten komen in alle gebieden voor.

Van een aantal dieren volgt in alfabetische volgorde een korte beschrijving. Iedereen kent het verschil tussen een giraffe en een olifant, verwacht daarover geen gedetailleerde verklaring. Het gaat om kleine dingen die de herkenbaarheid van dieren voor een leek kunnen bevorderen. De lijst geeft alleen informatie over veel voorkomende dieren en is zelfs daarin niet uitputtend. Voor gedetailleerde informatie wordt verwezen naar meer gespecialiseerde boeken.