Swaziland

Swipe

Economie

Staat van faillisement

Mismanagement, corruptie en nepotisme hebben de autoriteiten van Swaziland in staat van faillissement gebracht. Daarbij kwam wereldwijde economische stagnatie, waardoor (belasting)inkomsten uit Zuid-Afrika 60 procent daalden. Medio 2011 werd besloten tot verlaging van ambtenarensalarissen – voor degenen die nog loon ontvingen. Dit besluit leidde tot massale stakingen en frustratie.

Swaziland vroeg om financiële hulp van African Development Bank en International Monetary Fund, die deze weigerden zolang het land niet een concreet en realistisch reddingsplan kon presenteren. Pretoria betreurde deze besluiten en beloofde Swaziland in augustus 2011 260 miljoen euro te lenen. De tranche bleek echter discutabel, moeizaam en tijdrovend.

Luxueus cruiseschip

Tussen 2001 en 2008 kende Swaziland een jaarlijkse economische groei van gemiddeld drie procent. Politici wilden Swaziland omtoveren in een luxueus cruiseschip, in stijl kabbelend tussen zakenstad Johannesburg en havenstad Maputo. Hiervoor werd (onder andere) ’s?lands wegennet aangepakt, een nieuwe luchthaven gebouwd en salarissen verhoogd. Echter, de ‘Swazische Droom’ bleek een zeepbel en spatte in 2009 uit elkaar.

Industrie

Zeventig procent van Swazilands bevolking werkt in de landbouw (onder andere suikerrietplantages). Ook werken zij in kolenmijnen en in de dienstensector. Suiker wordt geëxporteerd, net zoals frisdrankconcentraten en fruit. Zuid-Afrika en de Europese Unie zijn hiervoor de voornaamste bestemmingen. Droogtes en overstromingen vormen bedreigingen voor Swazilands akkerbouw.

Het land importeert voertuigen, machines, voedsel en elektriciteit uit Zuid-Afrika en de Europese Unie. Zeventig procent van de bevolking leeft op of onder de armoedegrens.

10 prachtige bestemmingen in Swaziland