Tsjechië

Swipe

Bouwkunst

‘De waardigheid van een koninkrijk groeit met de architectonische schoonheid van zijn steden.’
Premyslide koning Otakar II (tweede helft van de dertiende eeuw)

Vanaf het begin van onze jaartelling zijn nederzettingen in Tsjechië gesticht. De komst van de Slaven gaf een impuls aan de bouwkunst door de bouw van verdedigingswerken en de uitbreiding van de dorpen op kruisingen van belangrijke handelsroutes. In de negende eeuw werden met de komst van het christendom de eerste – meest houten – kerken gebouwd. Kloosters waren vanaf de twaalfde eeuw van steen. Voor kastelen in Bohemen en Moravië werd in die tijd meestal nog steeds hout gebruikt.

De vroege gotiek viel in de dertiende eeuw samen met de opkomst van de steden. Tijdens de late gotiek, rond het einde van de vijftiende eeuw, werden in het westen van het land flamboyante netgewelven aangebracht. Italiaanse bouwmeesters introduceerden in die tijd renaissancemotieven. Zuid-Bohemen werd het centrum van renaissancebouwkunst. In die tijd ontstonden de zo typerende booggalerijen. Na de Dertigjarige Oorlog stimuleerde de Contrareformatie de barokke bouwkunst.

Onder invloed van de technische ontwikkelingen ontstonden aan het begin van de negentiende eeuw onder andere gietijzeren constructies. Ongeveer een eeuw later deed de Jugendstil zijn intrede. Vooral in Praag zijn veel mooie voorbeelden van deze stroming te bewonderen. Ook het kubisme kwam daar tot bloei.

10 prachtige bestemmingen in Tsjechië