Tsjechië

Swipe

Geschiedenis

Een legendarisch begin

Volgens de legende begon de geschiedenis van Tsjechië met Vader Cech, de voortrekker van een Slavische stam. Op een goede morgen beklom hij de berg Ríp. Zover zijn oog reikte zag hij een vruchtbaar land en hij besloot terstond zich daar met zijn stam te vestigen. Uit dankbaarheid voor het feit dat Cech een eind maakte aan hun zwerversbestaan en voor wat hij verder voor hen gedaan had, noemden de stamleden het land Tsjechië, het volk de Tsjechen en de taal Tsjechisch.

Na zijn dood werd Cech opgevolgd door de wijze rechter Krok. Deze man liet zijn nieuwe residentie op een heuvel aan de oevers van de Moldau bouwen. Deze vesting kreeg de naam Vyšehrad (hoge burcht, nu een wijk van Praag). Krok had echter geen zoons maar drie dochters. Toen hij stierf ontstond daarom het probleem van de opvolging. Het volk koos de jongste dochter, Libuše, die er om bekend stond dat zij een zieneres was. Elke nacht reed zij op haar schimmel door het luchtruim en hoorde wat de goden bespraken.

Na een aantal jaren bleek dat een deel van de Tsjechen eigenlijk toch liever een mannelijke heerser had. Om een burgeroorlog te voorkomen besloot Libuše te trouwen. Zij gaf haar volgelingen de opdracht een man te zoeken die zijn maaltijd aan een ijzeren tafel nuttigde. ‘Zijn naam is Premysl (ziener)’, zo voorspelde ze. De getrouwen volgden Libušes schimmel en vonden een boer die zijn maaltijd op een omgekeerde ploeg had gezet. Premysl ging met hen mee naar Vyšehrad en werd de stamvader van het geslacht der Premysliden.

10 prachtige bestemmingen in Tsjechië