Zweden

Swipe

Huisdieren

Neem je dieren mee op vakantie, dan gelden voor Zweden de volgende regels:

•, Het dier moet geïdentificeerd kunnen worden, door middel van het dragen van een elektronische chip of een tatoeage. Als je een andere chip dan die van het gewaarborgde ISO-system gebruikt, dan dien je de decoderingsapparatuur zelf mee te nemen bij de grenscontrole.

•, Het dier moet gevaccineerd zijn tegen rabies volgens de voorschriften van de vaccinproducent met een door de WHO goedgekeurd vaccin.

•, Het dier moet door een erkende dierenarts worden behandeld tegen lintworm (Echinococcus spp) met een preparaat van praziquantel, binnen 10 dagen voor het vertrek.

•, De Zweedse autoriteiten raden aan het dier ook te vaccineren tegen Leptospirose, en voor de honden, tegen hondenziekte.

•, Een antistoftest moet uitgevoerd worden op een bloedproef van het dier om de immuniteit tegen rabies te controleren (minstens 0,5 IE/ml gehalte van antistoffen). De test moet uitgevoerd worden ten minste 120 dagen na de laatste rabiësvaccinatie maar ook niet meer dan 365 dagen daarna. Alleen goedgekeurde laboratoria mogen gebruikt worden. Voor België is dat Instituut Pasteur.

•, Een paspoort voor het dier waarin een erkende dierenarts in het land van afkomst alle belangrijke gegevens heeft ingebracht. In België worden deze paspoorten afgeleverd door de volgende organisatie: Belgische vereniging voor identificatie & registratie van honden vzw.

10 prachtige bestemmingen in Zweden