Zweden

Swipe

Medicijnen mee

Medicijnen zonder verdovende middelen mogen vrij worden ingevoerd. Bevatten ze verdovende middelen, dan mogen ze voor ten hoogste vijf dagen worden ingevoerd. Voor langere periodes dien je een vergunning aan te vragen bij Socialstyrelsen, Lakemedelsavdelningen, P.O. Box 607, 751 25 Uppsala, Zweden/ Sverige (S). In de aanvraag moet je aangeven waartegen de medicijnen worden gebruikt, de datum van binnenkomst en de datum van vertrek. Tevens dient een medisch certificaat te worden bijgesloten.

10 prachtige bestemmingen in Zweden