Peloponnesos

Swipe

Flora en fauna

In het zuiden van de Peloponnesos op het schiereiland Mani komen nogal wat wilde bloemen voor, die elders al door bouwactiviteiten en toeristen zijn verdwenen: anemonen, irissen, tulpen, madeliefjes, lelies, cyclamen, papavers en hyacinten.

In de zomer vallen vooral de oleanders, de bougainvilles en de bloeiende cactussen op.

Naast de enorme hoeveelheden oude en jonge olijfbomen zijn er vooral platanen, eucalyptussen, cipressen, johannesbroodbomen en jeneverbesstruiken. Herbebossing (de afgelopen eeuwen is er veel gekapt ter wille van scheepsbouw, verwarming en ontginning voor de landbouw en vooral na de brand van 2007) gebeurt of met naaldbomen in de fraaiste groene schakeringen of met allerlei loofbomen. Dat er nogal wat wijngaarden zijn, zal niemand verbazen.

In de bergen (met name in de Taigetos-bergen) groeien vele kruiden, die door de bewoners worden verzameld en langs de weg te koop worden aangeboden: oregano, dille, lavendel, rosmarijn, basilicum, munt en tijm.

Ten aanzien van de dierenwereld moet worden opgemerkt, dat vele soorten het slachtoffer zijn geworden van de jachtlust van de bewoners en van het autoverkeer. Op de wegen ontwaart men de stoffelijke overschotten van konijnen, vossen en ander klein wild, afgewisseld door die van honden en in mindere mate die van katten. Hagedissen en landschildpadden komen tamelijk veel voor, slangen zullen zich zelden vertonen. Meestal verstoppen ze zich in hoog gras of tussen stenen (bij opgravingen!). De wolf, de grote plaag van de herders, onttrekt zich overdag permanent aan het toeristische oog.

Speciale vermelding verdienen de nog in zeer geringe aantallen aanwezige onechte karetschildpadden, die een enkele maal opduiken langs de stranden van het westen van de Peloponnesos. Ze leggen hun eieren ’s nachts in het zand. De Griekse autoriteiten beseffen enerzijds, dat deze dieren beschermd behoren te worden (delen van het strand worden afgesloten), anderzijds echter worden er nog steeds toeristische trips naar broedplaatsen georganiseerd (vooral op het eiland Zakynthos).

De hyacint
Eens leefde er een schone jongeman, Hyakinthos genaamd. Deze werd vurig aanbeden door de beroemde god Apollo. Op een dag trof Apollo hem tijdens hun samenzijn bij het werpen van de discus zo ernstig, dat hij kwam te overlijden. Apollo was diepbedroefd en schiep uit het bloed van Hyakinthos een bloem, die ook thans nog de naam van de ongelukkige draagt: hyacint.

10 prachtige bestemmingen in Peloponnesos