Muscat

Swipe

Muscat

Suggesties Muscat

• Forten en de Colonnade (Oud-Muscat);

• Bayt Al Zubair (Oud-Muscat) en Bayt Al Baranda (Mutrah), vóór uw reis begint;

• Royal Opera House Muscat (Shati Al Qurm);

• Al Jissah (Oost-Muscat);

• Strand van As Sifah (Oost-Muscat).

Verlichte forten, topmusea en een fenomenaal operahuis – Muscat ademt cultuur. Wolkenkrabbers zijn hier niet aan de orde, wel witte of beige kantoorgebouwen en woningen. Deze tellen maximaal acht verdiepingen; stijlen zijn beïnvloed door eeuwenoude bouwkunst. Muscat wordt ook gekenmerkt door ongekende bloemenpracht en grillige bergen.

‘Muscat’ is de naam waaronder tientallen plaatsen zijn gehuisvest. Deze vormen een bebouwd lint met een lengte van ruim zestig kilometer. De historische kernen Oud-Muscat en Mutrah fungeren als stadscentra en ‘neutrale zone’ tussen de westelijke plaatsen (waarin geld wordt verdiend en hoofdkantoren zijn gevestigd) en het recreatieve oosten (waarin geld wordt uitgeven en rust heerst).

Drie hoofdwegen verbinden het westen met het centrum van Muscat: As Sultan Qabus St, 18th November St en Muscat Expressway. Op werkdagen kampen deze met fileproblemen, met name in de ochtend, rondom het middaguur en in de namiddag. Langs deze wegen zijn plaatsen duidelijk en zelfstandig aangegeven. Net als elders in Oman, brengen de borden ‘Muscat’ u naar de kern die in deze gids ‘Oud-Muscat’ wordt genoemd.

Binnen de grenzen van het sultanaat is Muscat de enige plaats met stadse allure. De inwoners zijn doorgaans minder conservatief dan Omanieten in andere delen van het land. Zij delen de stad met 300.000 expats, die ongeveer zestig procent van de banen hebben. In eerste instantie focust Muscat (Arabisch voor ‘ankerplaats’ en ‘verborgen’) zich op het welzijn van deze groepen. Toerisme ontwikkelt zich en richt zich vooralsnog op het welzijn van passagiers van cruiseschepen.

Openingstijden

Openingstijden van bezienswaardigheden verschillen en worden niet strikt gehanteerd. De receptionist van uw accommodatie kan u informeren over actuele openingstijden. Eventueel kunt u het betreffende museum, park of fort telefonisch benaderen.

Twee historische kernen

Oud-Muscat

Weinig hoofdsteden zijn zo verdekt en strategisch gesitueerd als Oud-Muscat. De minuscule plaats ligt aan een baai die wordt begrensd door het schiereiland van Kalbuh en het rotseiland Al Jazirah. Oud-Muscat spreekt tot de verbeelding – voelt als de set van duizend-en-één-nachtvertellingen. Onwerkelijke rust geeft de indruk dat de witte plaats tijd aan zich voorbij laat gaan. Niets is minder waar, Oud-Muscat vormt de alerte schakel tussen heden en verleden.

De hoofdstad van het sultanaat wordt gekenmerkt door nauwkeurig gemaaide gazons, uitbundig bougainvillea, dadelpalmen en groenzones met kleurrijk plumosa, petunia en ixora. Aan de bochtige wegen bevinden zich moderne, witte gebouwen waarin overheidsdiensten zijn gevestigd. Het bewoonde deel van Oud-Muscat bevindt zich in de vallei achter het paleis. Hier wisselen abstracte woningen en moskeeën elkaar af.

Achtergrond

Waarschijnlijk was Muscat enkele eeuwen vóór onze jaartelling een vissersplaats. Claudius Ptolemaeus (ongeveer 90-168 na Chr.) vermeldt de plaats op zijn landkaarten als ‘cryptus portus’ – ‘verborgen haven’. Schippers gingen hier graag voor anker; zij kochten voedsel en zochten handelsmogelijkheden. Hierdoor groeide de welvaart, maar werd Muscat gevoelig voor invasies.

De Portugese invasie van 1507, de Ottomaanse aanvallen van 1546, 1552 en 1581 zijn behandeld in ‘Geschiedenis’. Ook de definitieve verdrijving van de Portugezen uit Muscat (1650) en de VOC-aanwezigheid (1670-1675) zijn in dat hoofdstuk opgenomen. Komen en gaan van volken leidden tot culturele diversiteit en meertaligheid. Binnen de stadsmuren van Oud-Muscat bestonden wijken die werden bewoond door Bahreiners en Banyans (West-Indiase handelaren). Buiten de stadsmuren bevonden zich wijken voor Perzische ambachtslieden, wevers en hennaverkopers. Ook was hier sprake van een joodse gemeenschap; deze bestond tot 1900.

Rond 1962 bouwden de Britten tussen Muscat en Mutrah (langs huidig Riyam Amusement Park) de eerste geasfalteerde weg van Oman. Hiermee kwam een einde aan bereikbaarheid vanaf zee, die meer dan 2500 jaar had standgehouden. Binnen het kader van Muscats herstructurering (1970) maakten de oude wijken plaats voor overheidsgebouwen, wegen en parkeerplaatsen. De inwoners kregen moderne woningen in de nieuwe, westelijke extensie van Muscat.

Forten en de Colonnade

De skyline van Oud-Muscat wordt gevormd door twee indrukwekkende forten. Deze zijn gebouwd op rotsen, aan weerszijden van de grillige baai. Al Jalali Fort (1587) bevindt zich op de oostflank en werd door de Portugezen gebouwd om Muscat te beschermen. Delen van het fort zijn sindsdien herbouwd. Opvallend zijn de enorme muren, trappen en uitkijktorens die op de berghellingen zijn geplaatst om de vijand te misleiden. Al Jalali is alleen toegankelijk voor bezoekende hoogwaardigheidsbekleders.

Evenmin geopend is Al Mirani Fort, gesitueerd op de westflank. Ook deze vesting dateert uit 1587 en maakte Muscats verdediging compleet. Het waren Al Mirani’s kanonnen die bulderden bij onraad, waarna stadswachten de poorten sloten. In 1552 werd het fort achttien dagen door Ottomanen belegerd; dit leidde tot Portugese capitulatie en verwoesting van de versterkingen.

De brandschone Colonnade is Oud-Muscats pronkstuk en bevindt zich in de schaduw van de forten. Plavuizen weerspiegelen de beige zuilengangen en straatlantaarns. In het verlengde van de Colonnade staat Al Alam Palace, waarin officiële delegaties en staatshoofden door de sultan worden verwelkomd. Het sierlijke paleis dateert uit 1972 en is gesitueerd op grond die al enkele eeuwen de Al Bu Said-dynastie toebehoort. Achter de beige koepels bevond zich de Britse ambassade – dit waren tot veertig jaar geleden de enige wereldse gebouwen van Muscat. U kunt hier uitrusten en close-upfoto’s nemen van Al Jalali’s muren.

Musea

Muscat Gate Museum (geopend zo. tot en met do. 08.00-14.00 uur) toont de stadsgeschiedenis; uw verkenning kan daarom hier beginnen. Ook informeert het museum over Oud-Muscats fortificaties en defensie, traditionele huizen, waterbronnen en aflaj (waterdistributie, zie gelijknamige kadertekst). Muscat Gate Museum is gevestigd in de nieuwe stadspoort. Deze is gebouwd over de hoofdweg naar Mutrah en heeft schaduwrijke gazons (geen eet- of drinkgelegenheid). Het museum is langs deze weg aangegeven. Als u uit Mutrah komt: neem de afslag, ga direct weer rechts en volg deze weg tot de parkeerplaats.

Bayt Al Zubair (Saidiya St, geopend za. tot en met do. 09.30-18.00 uur, 9 24736688) is Oud-Muscats vlaggenschip. Het museum focust op Omans cultuur, geschiedenis, architectuur en kunst. De collectie is ondergebracht in drie historische panden en bestaat uit regionale klederdracht, khanjars, juwelen, oude landkaarten en foto’s. In de tuin vindt u een maquette van een authentiek Omaans dorp en een traditionele ‘Barasti Hut’ (gemaakt van palmtakken). ‘Café Zaffaran’ biedt het nodige voordat u de Colonnade of Mutrah verkent.

Tegenover dit museum vindt u Bayt Muzna Gallery (geopend za. tot en met do. 19.30-19.00 uur, 9 24739204) waarin schilderijen, sculpturen en juwelen van Omaanse en buitenlandse kunstenaars worden verkocht.

Omani-French Museum (aangegeven langs Qasr Al Alam St, geopend za. tot en met wo. 08.00-13.30 uur do. 09.00-13.00 uur, 9 24736613) is een bezoek waard als u tijd over heeft. Het is gevestigd in het pand dat zich vóór Muscats herstructurering in de Bahreinse wijk bevond. In 1920 werd de diplomatieke band tussen Oman en Frankrijk tot stand gebracht, waarna de Franse consul hier woonde. In het museum staat de band tussen beide landen centraal.

Stadspoorten en gracht

Van oudsher is Oud-Muscat voorzien van stadspoorten. Direct achter de Colonnade (in de richting van Al Jalali Fort) vindt u Bab Al Waljat. Vóór 1970 bevond deze poort zich op het pad naar Al Waljat; dit wijkje stond bekend om culturele diversiteit en fraaie panden. Als u via de parkeerplaats de Colonnade oversteekt, ziet u het deel van de gracht dat demping bespaard bleef en de stadsmuur. Hierachter bevond zich Muscats suq, die de weinige bezoekers uit Europa graag beschreven. Zij vonden hier wapendealers, zijde- en specerijenverkopers, bankiers en fruithandelaars. Toegang tot dit gebied werd verkregen door Bab Al Kabir. Tot 1970 werd deze, net zoals andere poorten, na zonsondergang hermetisch gesloten. In het donker werden alleen bezoekers met passagevergunningen gespaard. De poort werd verbreed om autoverkeer mogelijk te maken.

Als u verder langs de muren wandelt, komt u bij Bab Al Mathaib. Hoog boven de nauwe weg zijn Al Mirani’s muren en torens zichtbaar. Aan het einde van de weg vindt u (rechts) Bayt Garaiza, waarvoor veertien kanonnen (lijkend op paaltjes) op hun kop in stoeptegels zijn geplaatst. Dit handelshuis dateert uit 1630 en verving de woning van de Portugese bevelhebber. Als u terugloopt, komt u bij een uitkijkpunt. Als een Arabische droom is hier het zicht op de baai, Al Jalali Fort en de achterkant van Al Alam Palace, waar rode kanonnen richting de zee wijzen.

Mutrah

De tegenpool van Oud-Muscat –Mutrah is druk, civiel en pragmatisch. De haven en uitvalswegen maken grootschalige handel mogelijk; deze manifesteert zich in de vorm van markten en bedrijven. Mutrah vormt tevens de vestingplaats van een legioen ambachtslieden (met name vissers), waardoor de plaats verbondenheid met het verleden toont. De oevers van Mutrah’s baai zijn ingericht als containerhaven, vissershaven en cruiseschipterminal.

Dankzij het indrukwekkende netwerk van stegen en pleintjes, is Mutrah authentiek Arabisch. Echter, aanwezigheid van cruisepassagiers leidt een (weliswaar bescheiden) opdringerigheid van winkeliers – die u elders in Oman niet ervaart.

Achtergrond

Mutrah’s verleden wordt gekenmerkt door obscuriteit. De plaats is niet vermeld op de landkaarten van Claudius Ptolemaeus – evenmin op die van cartograaf Pieter Goos (1616-1675). Ook ontbreken betrouwbare documenten over Mutrah’s ontwikkeling. Rond 1970 was hier sprake van havencommercie, waardoor de plaats ‘wereldser’ was dan huidig Oud-Muscat. Hierdoor kende de suq, ‘waarin met lantaarns werd gelopen’, een opmerkelijk breed assortiment. Ook waren winkeltjes in deze periode symbolen van Mutrah’s vooruitstrevendheid.

Bezienswaardigheden

De Fish Market bevindt zich tweehonderd meter ten noorden van de ‘Fish Roundabout’. Rond 06.30 uur brengen vissers hun koningsmakrelen, baarzen, garnalen en brasems aan land; een deel van de vangst wordt in deze hal verkocht. De luidruchtige mensenmenigte beïnvloedt het gedrag van handelaren geenszins, zij gaan stoïcijns door met opensnijden van vissen en verwijderen van koppen. De indringende stank maakt een lang bezoek onmogelijk. Elders in Oman vindt u schonere vismarkten.

Bayt Al Baranda (geopend za. tot en met do. 09.00-16.00 uur, 9 24714262) bevindt zich bij de ‘Fish Roundabout’. Dit museum betreft een waardevolle bezienswaardigheid; het fungeert namelijk als encyclopedie van ’s lands geologie, geomorfologie en archeologie. Ook informeert het museum over het ontstaan van Muscat, ontwikkeling van handel en volkskunst. Bayt Al Baranda (‘Verandahuis’ gebouwd in 1931) beschikt over een klein café dat zicht biedt op de haven en later in 2015 weer opent.

Als u de Corniche (in Arabië gebruikte term voor ‘boulevard’) volgt, passeert u enkele hoge panden met houten balkons. Dit betreft de oostrand van Sur Al Lawatiyya. Deze ommuurde vesting wordt bevolkt door de Lawati-gemeenschap en was voorzien van vier torens – één heeft de tand des tijds doorstaan. Sur Al Lawatiyya heeft twee poorten die zijn voorzien van ‘Residential Area’-plakkaten. Niet-moslims worden zo verzocht het gebied niet te betreden.

Al Rasul Al Aadam is de naam van de (sjiitische) moskee die zich in de vesting bevindt. Deze is gebouwd in Perzische stijl en is uitsluitend toegankelijk voor moslims. De blauwturkooizen minaret is belegd met gedetailleerd mozaïek en bepaalt de skyline van Mutrah.

Al Dhalam (‘De Donkere’) Suq

Naast de Lawati-vesting vindt u de overdekte markt, waarvan de ingang zich aan de Corniche bevindt. Deze suq betreft de voornaamste bezienswaardigheid van Mutrah en is geliefd bij zowel de inwoners van Muscat als toeristen. Echter, Arabische sfeer maakte hier veertig jaar geleden plaats voor neonverlichting, comfort en functionaliteit. U dwaalt hier door passages, waarin de assortimenten van kleine winkels verrassen. Wierook- en juwelenhandel worden gedomineerd door Lawati’s. Ook vindt u hier kleding-, tapijt- en souvenirwinkels.

Wandeling over de Corniche (Mutrah naar Oud-Muscat, drie kilometer)

De chique Corniche is tussen Mutrah en Oud-Muscat voorzien van een breed wandelpad. Deze weg ligt parallel aan de kust; onderweg passeert u indrukwekkende kunstwerken, parken en fonteinen.

De restaurantjes bij de suq van Mutrah zijn uw bezoek waard; langs de route is het aantal drinkgelegenheden namelijk beperkt. Als de sultan geen vaart onderneemt, vindt u zijn beige jacht (‘Al Said’) in de baai. Dit luxueuze vaartuig werd in Noord-Duitsland gebouwd (2007-2008) en heeft een lengte van maar liefst 155 meter. Als u het trottoir volgt, passeert u de rots waarop het Mutrah Fort is gebouwd. Deze vesting dateert uit 1580; van de drie ronde torens is er één intact. Aan de achterkant leidt een trap naar het (gesloten) fort, waar u kijkt over Mutrah en de baai. De trap is bereikbaar door 805 Way (bij Bank Muscat, aan de boulevard) te volgen en zo snel mogelijk linksaf te gaan.

Als u de boulevard volgt, passeert u het bord ‘Ghalya’s Museum of Modern Art’. Dit museum is gevestigd in een traditioneel Omaans pand en combineert kunst, cultuur en geschiedenis. De knusse woningruimtes en felgekleurde bruidskamer zijn ingericht zoals in de jaren zestig van de vorige eeuw. De muren zijn voorzien van schilderijen en andere culturele objecten. In de galerie vindt u moderne kunst. Ghalya’s Museum is geopend za. tot en met do. 09.30-18.00 uur (924711640).

Uw volgende stop is het fotogenieke pleintje met de vissculptuur, kleurrijke bloemen en fonteinen. Ruim tweehonderd meter verderop bevindt zich de ‘Water Jugs Roundabout’; hier vindt u de afslag naar Riyam, waardoor de parkeerplaats van Riyam Amusement Park bereikt wordt. Dit schaduwrijke park biedt gazons, wandelpaden en een kleinschalig kermisdeel. Riyam Amusement Park is geopend za-vr 16.00-00.00 uur (924604814). Boven het park torent het gigantische monument dat bekend staat als ‘Incense Burner’. Dit vormt het symbool van Muscat en is daarom afgebeeld op stadsbrochures en ansichtkaarten. De spierwitte wierookharsbrander heeft een terras; zicht op Mutrah en de baaien is magnifiek. ’s Avonds is het monument sfeervol verlicht. Vanuit het park is de trap naar het terras niet bereikbaar; volg de boulevard richting Oud-Muscat en rijd in de bocht richting de brede parkeerplaats.

Onmisbaar is hier het zicht op de witte huizen van Kalbuh, langs de weg aangegeven als ‘Kalbooh’. Dit gehucht ligt in een smalle vallei en nodigt stilletjes uit tot verkennen. Aan de baai bevindt zich een replica van Bayt Zawawi, het stijlvolle handelshuis dat in Oud-Muscat stond maar plaatsmaakte voor overheidsgebouwen. Vlakbij dit pand vindt u de poort tot Kalbuh Bay Park (geopend za. tot en met woe. 16.00-23.00 uur; do. en vr. 09.00-12.00 uur). Rust, ruimte en uitgestrekte gazons zullen kinderen aanspreken. Picknick onder de bomen, wandel langs de baai en geniet van het uitzicht. De fastfoodzaak biedt eten van twijfelachtige kwaliteit; kom hier alleen om drinken te kopen.

Als u de Corniche volgt, is Muscat Gate (museum) de volgende bezienswaardigheid. Deze is behandeld in ‘Oud-Muscat’.

Muscat met kinderen

Er is geen twijfel over: Muscat is de meest kindvriendelijke plaats op het Arabisch Schiereiland. Hotels houden rekening met jonge gasten en plaatsen kinderbedden, terwijl die in het luxesegment beschikken over kleinschalige speelruimtes met moderne materialen. Op menukaarten van hotels staan kindergerechten; bij afwezigheid kunt u de ober of serveerster vragen. Wees terughoudend met voedsel van fastfoodgelegenheden.

De volgende bezienswaardigheden combineren vermaak, interactiviteit en leerzaamheid. Deze zijn in de desbetreffende sectie uitvoerig behandeld.

• The Children’s Museum (in Al Qurm, vol proefjes en testen);
• Bayt Al Baranda (in Mutrah, kleurrijke en objectrijke tentoonstellingen, kleine quiz);
• PDO Planetarium (bij Al Qurm, voorstellingen);
• Sultan’s Armed Forces Museum (in Ruwi, legermateriaal en de limousine van de sultan).

Kinderen kunnen last ervaren van de warmte en hoge luchtvochtigheid. Plan daarom vrije middagen en bezoek deze bezienswaardigheden (en amusementsparken als ‘Marah Land’ en ‘Riyam Amusement Park’) in de namiddag.

LuLu Hypermarket heeft meerdere vestigingen en beschikt over een breed assortiment babyartikelen.

Muscat Festival

Het grootste festival van Muscat is het waard uw reis op af te stemmen. Dit vindt jaarlijks tussen de laatste weken van januari en februari plaats – u kunt dan voorstellingen in diverse stadsmusea en theaters bijwonen. Echter, de voornaamste festivalterreinen bevinden zich in Amrat Public Park (aan Route 17 richting Sur, twaalf kilometer ten zuiden van Ruwi) en aan An Nasim Park (Route 1, bijna dertig kilometer ten westen van Muscat International Airport). Kleurrijke en professionele shows staan hier in het teken van cultuur; u vindt hier dus dansers, muzikanten en ambachtslieden die ook workshops geven. Voor kinderen zijn speeltuinen, acrobatiekgroepen en gameruimtes. Dit is de ideale plaats om foto’s te maken. Bekijk het programma op www.muscat-festival.com.

Duiken in Muscat

Muscat behoort tot de weinige steden die zich lenen voor duikactiviteiten. Het duikgebied beslaat grofweg twee gebieden die groeiende populariteit genieten. Tussen Qantab en Al Khiran is Oman Dive Center (924824240) uw aanspreekpunt. Het personeel regelt de benodigde vergunningen.

Vanaf de pier van Oman Dive Centre worden duikexcursies ondernomen naar locaties in (en nabij) Bandar Al Khiran. Het eiland dat deze baai van de zee scheidt, kent een grot die ruim vijftien meter boven het wateroppervlak torent (ook ideaal snorkelterrein). Spectaculair in dit gebied is ‘Mermaid Cove’ waarin tuinen met fluorescerend, zacht koraal met de stroming meebeweegt. Hard koraal heeft zich op rotsblokken gevormd – dit kleurrijke paradijs vormt een voedselbron voor schildpadden. Zacht koraal, omringd door ‘nudibranch’, ‘box fish’ en ‘moray eel’, vindt u in ‘Purple Haze’, ten zuiden van het eiland. ‘Stingray’ is ook aanwezig – meestal gecamoufleerd in bodemzand. Duikexcursies naar Al Fahl Island (tonijnschollen en barracuda’s, vaartijd: dertig minuten) en het wrak ‘Al Munasir’ (marinevaartuig, tachtig meter lang) worden ook georganiseerd.

Het duikgebied van Juzor Ad Dimaniyyat (Dimaniyyat Islands) is gedurende het jaar geschikt (met name tussen april en augustus); dit bevindt zich vijftien kilometer ten noorden van Barka. De zandstranden van deze archipel worden tussen mei en de laatste weken van oktober bezocht door groene zeeschildpadden en echte karetschildpadden. De zuidkant van de eilanden is laag, waardoor de zee ondiep en glashelder is – natuur bevindt zich hier in oorspronkelijke staat en heeft een divers (maar kwetsbaar) ecosysteem ontwikkeld. Tijdens uw duik ziet u uitbundig koraal (hard en zacht), tropische vissen en kleurrijke anemonen – met wat geluk ook een luipaardhaai of walvishaai. Neem voor een excursie naar Juzor Ad Dimaniyyat contact op met Oman Dive Centre. Een nacht kamperen op het verlaten strand maakt uw eilandervaring compleet en is toegestaan tussen november en mei.

Ruwi

In het wegennetwerk van het sultanaat is Ruwi onmisbaar. Hier worden de wegen van Muscat geknoopt en naar het zuiden geleid. Ruwi is een moderne plaats, waarvan het centrum door een lang stormkanaal wordt gesplitst. ‘Central Bank of Oman’ en ‘Muscat Securities Market’ zijn hier gevestigd, waardoor Ruwi fungeert als financieel hart van het sultanaat. Eveneens is Ruwi van diplomatiek belang: meer dan tien landen openden hier ambassades en consulaten.

Groot geld weerspiegelt de architectuur van het Central Business District (alias Mutrah Business District), gelegen ten oosten van het stormkanaal. Hier vindt u hoofdkantoren van banken en exclusieve hotels. Stijlvol is ook Al Burj Street, die Ruwi horizontaal doorkruist. Aan deze weg zijn apotheken, medici en restaurants gevestigd. Ten zuiden van deze weg vindt u Ruwi’s nauwe en overbevolkte straten, waarin handel wordt gedreven door Arabieren en Indiërs.

Bezienswaardigheden

Suq Ruwi Street is de voornaamste winkelstraat van Ruwi, gelegen in het drukke stadsdeel dat hierboven is genoemd. Een toeristische topper is deze straat niet. Echter, de bundeling van winkels is ideaal als u inkopen wilt doen voor de reis. U vindt hier supermarktjes, elektronicazaken, apotheken, geldwisselaars en kledingzaken. ‘Ruwi High Street’, zoals de straat wordt genoemd, sluit aan op het plein dat wordt gedomineerd door de Sultan Qabus Mosque. Verwar deze niet met de Sultan Qabus Grand Mosque in Al Ghubrah.

Sultan’s Armed Forces Museum is de voornaamste bezienswaardigheid van Ruwi. In het museum staat Oman onder Z.K.H. Sultan Qabus Bin Said Al Said centraal en worden de landmacht, luchtmacht en de marine belicht. Op de begane grond wordt u geïnformeerd over de geschiedenis van het sultanaat en het ontstaan van de krijgsmacht. Pronkstukken zijn de limousine van de sultan en legervoertuigen. De ingang van ‘SAF Museum’ (924312655) vindt u aan Al Mujamma St. Openingstijden: zo. tot en met do., vr. gesloten en za. 0900-12.00 en 15.00-18.00 uur.

Achthonderd meter ten noorden van de Sultan Qabus Mosque bevindt zich Oman National Museum (An Nur St, ook gespeld als A’Noor St, 924701289). Cultuur wordt in dit kleine museum belicht; u vindt hier dus zilver- en koperwerk, vrouwenkleding, koffiekannen en meubels uit het voormalige sultanpaleis. Uw bezoek wordt afgesloten met het drinken van koffie, onder het genot van dadels en halva. Bel voor openingstijden.

Kleinschalig Al Wadi Al Kabir Park is ideaal als onderbreking van uw Muscatverkenning. Wandelpaden en gazons bevinden zich in de schaduw van brede dadelpalmen en lenen zich voor ontspanning of picknicklunch. Kinderen zullen zich vermaken in de speeltuin. De ingang van het park (coördinaten: N23”35’00 E58”33’39) bereikt u door ‘63 Street’ te volgen. Dit betreft de zuidelijke verlenging van Ruwi’s Al Fursan St.

Rondreizen

Groepsrondreis Oezbekistan

Tijdens deze avontuurlijke rondreis door Oezbekistan kom je langs eeuwenoude steden zoals Khiva, Buchara en Samarkand, waar de romantische sferen van de...

v.a. 1629.00 p.p.

10 prachtige bestemmingen in Muscat en Oman