Filipijnen

Swipe

De islam en andere godsdiensten

Reeds lang voordat de Spanjaarden de Filippijnen bereikten was de islam daar doorgedrongen. Een belangrijke rol hierbij speelde de Arabisch geschoolde wijsgeer Karim al-Makdum die in 1380 in de Sulu-archipel arriveerde. Op Mindanao kreeg de islam vaste voet omstreeks het einde van de 15e eeuw, toen de moslimleider Sharif Mohammed Kabungsuwan hier de scepter zwaaide. Hoewel de islamieten een deel van hun gebied op de Filippijnen aan de Spanjaarden moesten prijsgeven hebben ze zich kunnen handhaven in de Sulu-archipel en in delen van Mindanao en Palawan. Het totaal aantal islamieten onder de Filippijnse bevolking bedraagt een kleine 5 %. De islamitische cultuur op de Filippijnen heeft vooral invloeden ondergaan vanuit Indonesië, hetgeen zich onder andere openbaart in de kleding van zowel mannen als vrouwen.

Een deel van de Filipino's van Chinese afkomst behoort tot de aanhangers van het boeddhisme en het taoïsme. Ook bevindt zich een hindoeïstische minderheid op de Filippijnen, hoofdzakelijk bestaande uit immigranten afkomstig uit India. Slechts een kleine minderheid van de oorspronkelijke Filippijnse bevolking is erin geslaagd de oude animistische tradities te handhaven. Zoals reeds eerder te berde werd gebracht zijn er echter wel talloze gewoonten die gebaseerd zijn op een vermenging van animistische opvattingen met elementen uit de christelijke of de islamitische leer.

10 prachtige bestemmingen in Filipijnen