Israël

Swipe

Christendom

`Ik denk vol verlangen aan de dag dat wij allen zo " door God onderricht zullen worden" (Johannes 6:45), dat we zullen luisteren naar zijn boodschap van verzoening en vrede. Ik droom van de dag waarop Joden, Christenen en Moslims elkaar zullen groeten in deze stad van vrede, met de woorden waarmee Christus zijn discipelen na de Opstanding groette: "Vrede zij met U"…' (Paus Johannes Paulus II over Jeruzalem in zijn pauselijk schrijven ` Redemptionis Anno') Alle christelijke gezindten zijn in Israël vertegenwoordigd, van Grieks-orthodoxen tot rooms-katholieken, van Koptische en Syrische christenen tot Armeniërs, van protestanten en Abessiniërs tot aanhangers van de Anglicaanse Kerk. Israël is dan ook het ‘Heilige Land’ voor de christenen; het land met het Meer van Galilea, waar Jezus predikte en de nabijgelegen ‘berg der zaligsprekingen’, waar Hij de bergrede uitsprak. Andere beroemde plaatsen uit het leven van Jezus zijn onder andere de heilige-grafkerk en de Via Dolorosa in Jeruzalem en zijn geboorteplaats Bethlehem, op de westelijke Jordaanoever.

10 prachtige bestemmingen in Israël