Namibië en Botswana

Swipe

Gezondheid

Zowel in Namibië als in Botswana staat de medische zorg, zéker in de wat grotere steden, op een behoorlijk peil. Niettemin is het voorkomen van ziekten altijd nog de beste methode om aan de soms peperdure behandelingen te ontkomen. Een goede reisverzekering, inclusief gedekte kosten voor repatriëring, is noodzakelijk. Tropische ziekten komen op uitgebreide schaal voor, de meeste ervan kunt u voorkomen of zelf bestrijden.

In de grotere steden zijn goede ziekenhuizen en (privé)klinieken. De kunde van het personeel staat op een hoog peil, de hygiënische omstandigheden laten weinig te wensen over. Diverse ziekenhuizen hebben een eigen repatriëringsdienst, zodat u, als er onderweg iets zou gebeuren, toch redelijk snel op medische zorg kunt rekenen. Mocht het tot een ziekenhuisopname komen en u, of uw medereizigers twijfelen aan de mogelijkheid van een goede behandeling, kunt u zich laten opnemen in een van de grotere ziekenhuizen in Zuid-Afrika.

Het meenemen van steriele naalden of mesjes is niet noodzakelijk, er wordt altijd met steriel materiaal gewerkt zodat er in een ziekenhuis geen gevaar bestaat voor besmetting via naalden of mesjes. Het meenemen van eigen bloed voor een eventuele bloedtransfusie is af te raden. De medische wereld is het lang niet eens over het nut daarvan, bovendien zijn de temperaturen waaronder u het bloed moet bewaren niet zodanig te beïnvloeden dat u een transfusie met eigen bloed kunt ondergaan.

Ook medicijnen zijn in de steden verkrijgbaar, op het platteland bent u vaak afhankelijk van hetgeen de lokale arts in zijn apotheek heeft. Ook de zorg voor uw gebit en uw ogen kunt u met een gerust hart aan de specialisten en opticiens overlaten. Natuurlijk bent u veel onderweg, maar in elk dorp kan men u wel vertellen waar de dichtsbijzijnde kliniek zich bevindt waar medische zorg voorhanden is. In z’n algemeenheid kan gesteld worden dat de mogelijkheden om gezond te blijven of snel weer te worden, beter worden naarmate u in of nabij een grotere stad bent.

Gezondheidszorg

Zowel in Namibië als in Botswana staat de gezondheidszorg op een behoorlijk peil. Het probleem is vaak: hoe bereik je het? Het zijn uitgestrekte landen en niet in elk dorp is een ambulance beschikbaar. Acute zaken worden vaak door de lucht afgehandeld, patiënten worden per vliegtuig of helikopter naar een ziekenhuis vervoerd. Is de specialistische kennis niet voorhanden, dan wordt uitgeweken naar een ziekenhuis in Zuid-Afrika. Om die reden is het verstandig om een zg. 'Zuid-Afrika verklaring' bij uw verzekeringsmaatschappij aan te vragen (kijk bij Ziekenhuisopname).

In elke plaats van enige betekenis vindt u een apotheker: pharmacy. Goed opgeleid personeel informeert u over de meest uiteenlopende zaken, juist over aandoeningen waar u zelf niet aan gedacht zou hebben. Aarzel dus niet om bij iets verdachts bij de apotheek (waaraan in een aantal gevallen ook een arts verbonden is) binnen te stappen.