Namibië en Botswana

Swipe

De bevolking

Het overgrote deel van de bevolking, 79%, bestaat uit Tswana. Kijk bij: Volkeren van Namibië en Botswana waar het leven van diverse volkeren nader wordt belicht. Dat geldt ook voor de San of Bosjesmannen waarvan er overigens nog slechts een kleine 10.000 traditioneel leven in Botswana. Vroeger waren er dat beduidend meer, rond 1995 heeft de overheid een soort heksenjacht op hen ontketend om hen uit Botswana te verdrijven en velen weken uit naar Namibië.

Er is een aantal kleinere bevolkingsgroepen zoals de Kalanga. Zij maken 11% van de Botswaanse bevolking uit. Ze worden ook wel BaKalanga genoemd. Zij vormen de oudste bevolkingsgroep in Botswana die een Bantoe-achtergrond heeft. Ze kwamen uit Zuid-Afrika, waar ze ooit een eigen koninkrijk hadden. Via Zimbabwe kwamen ze in Botswana terecht.

De Baswara vormen 3% van de totale bevolking, evenals de blanken. Baswara is een van de weinige volkeren die kans ziet te overleven in onherbergzame streken zoals de Kalahari woestijn. Ze zijn nauw verwant aan de San of Bosjesmannen. De in Botswana levende blanken zijn ofwel geboren en getogen in Botswana dan wel erheen verhuisd vanuit Namibië of Zuid-Afrika.

Opvallend is de aanwezigheid van indianen, Botswana-indianen genoemd. Ze hebben zich min of meer uit geheel Afrika verenigd in Botswana. Van velen is de herkomst onduidelijk maar vaststaat dat ze ooit vertrokken uit Kenia, Mozambique, Tanzania en zelfs van Mauritius.

Ongeveer de helft van de Botswaanse bevolking noemt zich christelijk, hoewel dat in veel gevallen niet (meer) vergelijkbaar is met het christendom zoals we dat in de westerse wereld kennen. Een groot deel van de bevolking houdt zich vooral bezig met traditionele religies en 20% geeft aan geen godsdienst aan te hangen.

De bevolking groeit met 1,66% per jaar, de gemiddelde levensverwachting is 58 jaar, de gemiddelde leeftijd is 22,3 jaar. Een vrouw krijgt gemiddeld 2,5 kinderen. Onderverdeeld naar leeftijd is 33,9% van de bevolking jonger dan 15 jaar, 62,2% is 15-64 jaar en slechts 3,9% is 65 jaar of ouder.