Namibië en Botswana

Swipe

Economie

Lange tijd was de landbouw de kurk waarop de economie van het land moest drijven. Meestal ging het dan ook nog om kleinschalige landbouw, waarbij slechts werd voorzien in de eerste levensbehoeften van de landbouwer en zijn naaste omgeving. Het grootste probleem bij de uitbreiding van de landbouw en de opzet van een goed veeteeltprogramma was het tekort aan water en de problemen rond de distributie ervan. Akkerbouw was daardoor een vrijwel onbegonnen zaak. De problemen op het platteland leidden ertoe dat veel mensen naar de grotere steden trokken om daar een beter bestaan op te bouwen. Maar waarmee?

Toen de onafhankelijkheid werd afgekondigd had het land weinig economische pijlers. De grondstoffen van enige betekenis beperkten zich tot mangaan, wat goud en asbest. Men ging op zoek naar meer en andere mineralen in navolging van het buurland Namibië die daar zoveel welvaart hadden gebracht. Het succes bleef niet uit. Er werd nikkel en koper gevonden, maar ook grote voorraden steenkool, zout en soda. Er werden zwavel-, plutonium- en platinavoorraden aangeboord.

De belangrijkste vondst bestond echter uit een drietal diamantmijnen, die mogelijk de grootste diamantreserves ter wereld vormen. Al snel werden de inkomsten daaruit de belangrijkste economische pijler. De minerale voorraden in de bodem van Botswana maken het land tot een van de rijkste naties van zuidelijk Afrika. Het vraagt nog de nodige ontwikkelingen waarbij internationale hulp onontbeerlijk is, temeer daar de regering van Botswana niet meer, zoals in het verleden, vooral afhankelijk kan zijn van buurland Zuid-Afrika.

De werkloosheid in Botswana is, ondanks de groeiende economie, nog steeds groot. Velen werken in het buitenland, met name in de mijnen in Zuid-Afrika.

Het toerisme neemt sterk in betekenis toe. Duizenden mensen bezoeken jaarlijks de prachtige parken van Botswana, waarbij de Okavango Delta, het Chobe National Park en de oostelijk daarvan gelegen parken en reservaten, zoals het Moremi Wildlife Reserve en het Makgadikgadi National Park zich in een groeiende belangstelling mogen verheugen.