Nieuw-Zeeland

Swipe

New Zealand Company

Tot 1840 waren het zeehondenjagers, walvisvaarders, missionarissen en een handvol Europese kolonisten die Nieuw-Zeeland bevolkten. Na de ondertekening van het Verdrag van Waitangi werd besloten om tot een georganiseerde kolonisatie over te gaan. Het was Edward Gibbon Wakefield die in 1840 de New Zealand Company oprichtte. Wakefield besloot de grond tegen een vastgestelde prijs te verkopen en van de opbrengst het transport van de emigranten naar Nieuw-Zeeland te bekostigen. Op die manier kon ook de emigratie naar deze nieuwe Britse kolonie worden gestimuleerd. Dit plan werd een overweldigend succes en al binnen enkele maanden was alle beschikbare grond uitverkocht.

Toen de eerste kolonisten van de New Zealand Company in hun nieuwe vaderland aankwamen, ontdekten ze dat het allemaal minder rooskleurig was als hun in het vooruitzicht was gesteld. Er was namelijk veel meer land verkocht dan er daadwerkelijk beschikbaar was. Veel kolonisten konden bij aankomst niet meteen aan de slag en trokken op eigen risico landinwaarts. Onder de eerste gouverneur Sir George Grey vond op grote schaal landaankoop plaats en nu was de New Zealand Company wel in staat om aan ieder zijn verplichtingen te voldoen. Een kolonisatieschema werd uitgewerkt voor de Schotse vrije kerk in de heuvels van Otago en voor de anglicaanse kerk op de vlakten van Canterbury. Nadat deze plannen en de kolonisatie waren voltooid werd de New Zealand Company ontbonden.