Nieuw-Zeeland

Swipe

Waitangi-Tribunaal

Op Waitangi Day in 1981 begonnen radicale Maori-groeperingen met hun protesten tegen schendingen van het verdrag uit 1840. Zij eisten dat de Nieuw-Zeelandse regering het onrecht dat de Maori was aangedaan zou compenseren. Langzaam zag de politiek in dat het iets had goed te maken. In 1989 werd een eerste rechtszaak bij het door de Labour Party opgerichte Waitangi-Tribunaal gewonnen. Dit tribunaal behandelt alle klachten van Maori die te maken hebben met schendingen van het Verdrag van Waitangi. In de meeste gevallen zijn dat klachten over landaankopen, onrechtmatige onteigeningen en visserijrechten. Daarna volgden meer succesvolle rechtszaken.

De overheid heeft sinds 1989 heel wat onrechtmatig toegeëigende grond dat staatseigendom was moeten teruggeven. Voor land dat inmiddels privé-eigendom was geworden verstrekten zij de Maori een financiële compensatie. Het gaat om niet geringe bedragen. Zo ontvingen Maori-stammen samen bijvoorbeeld de helft van de aandelen van Nieuw-Zeelands grootste visserijbedrijf. Deze aandelen vertegenwoordigden een bedrag van ongeveer 350 miljoen Nieuw-Zeelandse dollars. De stam Tainui ontving van de overheid een bedrag van 170 miljoen dollar plus land en excuses van de Nieuw-Zeelandse regering.