Tsjechië

Swipe

Ambassades

Tsjechische ambassade in Nederland: Paleisstraat 4, 2514 JA Den Haag, 070-3469712; Internet: www.mzv.cz/hague

Tsjechische ambassade in België: Avenue A. Buyl 154, 1050 Brussel, 02-6418930; Internet: www.mzv.cz/brussels

Nederlandse ambassade in Tsjechië: Gotthardska 6/27, 16000 Praha 6, +420-233015200; Intenet: http://tsjechie.nlambassade.org

Belgische ambassade in Tsjechië: Valdštejnská 6, 11801 Praha

Tel. +420-257533524

Internet: www.diplomatie.belgium.be/czech_republic/

10 prachtige bestemmingen in Tsjechië