Münsterland

Swipe

Geschiedenis

Bij de beschrijving van de stad Münster wordt uitgebreid stilgestaan bij de historische achtergonden van de plaats die op veel manieren parallel lopen met de geschiedenis van Münsterland.

Omstreeks het begin van onze jaartelling trokken de Romeinen uit het gebied weg om zich te vestigen in andere, strategisch van grotere betekenis zijnde, delen van Duitsland, zoals op vele plaatsen langs de Rijn. Het werd daarna in historische zin tamelijk stil in Münsterland, totdat de Friese missionaris Liudger het gebied ontdekte. Op tal van plaatsen vind je sporen van zijn erfenis, achtergelaten in de periode van 744 tot 809. Hij was het ook die in 793 een klooster (monasterium) bouwde waaruit later de stad Münster zou ontstaan.

Rond het jaar 1000 werd een aanvang gemaakt met de afgraving en de verwerking van zandsteen, een industrie die later van grote betekenis zou worden en nog steeds, zij het op zeer bescheiden schaal voorkomt in de regio's Baumberge en Steinfurter Land. In de daarop volgende eeuwen nam de betekenis van de handel in belangrijke mate toe. In de 13e tot en met de 15e eeuw traden vele steden toe tot het iverbond van de Hanze waaronder Münster, Coesfeld en Warendorf. De 16e eeuw stond vooral in het teken van de godsdienststrijd. In 1533 omarmde Münster als zoveelste stad de reformatie die kort daarna, in 1535 met harde hand door de vorstbisschoppen een halt werd toegeroepen.

De mijnbouw bloeide verder op bij de aanvang van de 17e eeuw toen de eerste steenkool werd gedolven nabij Ibbenbüren. In 1643 streken de onderhandelaars van de kerk en van vele naties neer in Münsterland om te onderhandelen over de beëindiging van de Dertigjarige Oorlog. Deze kwam tot stand in 1648 en ging de geschiedenis in als de Vrede van Westfalen. Dat betekende ook het einde van de Tachtigjarige Oorlog tussen Nederland en Spanje en werd Nederland als souvereine staat erkend.

In economisch opzicht ging het Münsterland voor de wind, behalve de mijnbouw begon ook de vervaardiging en de bewerking van linnen en de handel daarin van steeds grotere betekenis te worden.

Kunst en cultuur drukten van de 16e tot en met de 18e eeuw een belangrijk stempel op het land. Er verrezen prachtige bouwwerken en de drang tot het scheppen daarvan kreeg nieuwe impulsen door de bemoeienis van Johann Conrad Schlaun (1695-1773). Je kunt in Münsterland tientallen bouwwerken van zijn hand en bouwwerken waarop hij zijn stempel drukte bewonderen. Een waardige afsluiting van die periode werd gevormd door het baanbrekende werk van de dichteres Annette von Droste-Hülshoff (1797-1848).

In 1729 kwam het graafschap Tecklenburg al onder het bestuur van Pruisen te staan. Na de secularisatie van de geestelijke provincies van het land (waaronder het voormalige vorstbisdom Münster), kwam in 1816 de gehele provincie Westfalen en dus ook Münsterland, onder Pruisisch bestuur. Dat zou zo blijven tot 1947 toen Munsterland een deel werd van de provincie Nordrhein-Westfalen.

Münsterland heeft in de Tweede Wereldoorlog geweldige klappen gekregen. Er is vrijwel geen stad die aan het einde ervan als gevolg van bombardementen door de geallieerden niet zwaar werd beschadigd of verwoest. Een van de bekendste verzetshelden in Münsterland is de bisschop van Münster Clemens August von Galen (1878-1946) die al in 1941 het euthanasiebeleid van de nazis vanaf de kansel scherp aanviel.

Na de Tweede Wereldoorlog is de wederopbouw van de steden in Münsterland met grote voortvarendheid ter hand genomen. Vele steden, waaronder Münster, werden in oude glorie hersteld en die herbouw was zo succesvol dat je je vandaag de dag in de centra van vele steden zomaar honderden jaren terug in de tijd waant.