Oost-Canada

Swipe

Godsdienst

In Canada speelt godsdienst een belangrijke rol. Zo’n 85 tot 90 procent van de bevolking gelooft in het bestaan van God, net iets minder dan in de VS, Ierland en Polen, maar meer dan in Italië en West-Europa. Bij bijna zestig procent van de mensen maakt religie een belangrijk deel uit van het dagelijks leven. Niettemin gaat slechts een vijfde deel wekelijks naar de kerk. Voor hen is dit instituut vaak niet alleen een gebedshuis maar ook een ontmoetingsplaats.

Zoveel hoofden zoveel kerken, wordt wel eens gezegd. Voor Canada gaat dat zeker op. Elke groep immigranten heeft het eigen geloof meegebracht en beleeft dat in eigen kerken en geloofsruimtes. Zo’n 45 procent van de Canadezen is rooms-katholiek en die zijn vooral in de Franstalige delen te vinden. Meer dan 35 procent behoort tot protestantse kerken, waarvan achttien procent van de United Church of Canada en twaalf procent van de anglicaanse kerk. Andere kerkgenootschappen zijn onder meer de doopsgezinden (mennonieten), de Pinksterbeweging, mormonen, sikhs en van Grieks-orthodoxe, joodse, islamitische, hindoeïstische en boeddhistische oorsprong. In diverse plaatsen kom je een Dutch Reformed Church tegen, de Nederlandse Hervormde Kerk dus. De inheemse bewoners hebben hun eigen spirituele gebruiken en religieuze activiteiten. Vaak geloven ze echter ook in God; een overblijfsel uit de tijd dat de regeringen vonden dat de inheemse mensen moesten integreren met de Europese kolonisten. In hun reservaten en leefgemeenschappen zijn meestal eigen kerkjes.

Kerkdiensten staan aangekondigd bij de voordeuren van de kerkgebouwen en in de plaatselijke kranten. Toeristenbureaus kunnen de gegevens meestal ook verschaffen. Bij de entrees van steden en dorpen staan vaak bordjes met vermelding van de aanwezige kerkgenootschappen.

10 prachtige bestemmingen in Oost-Canada