Oost-Canada

Swipe

Geschiedenis

Toen de Franse ontdekkingsreiziger Jacques Cartier in 1534 aan de monding kwam van de rivier die door Samuel de Champlain later Fleuve St.-Laurent werd genoemd, ontmoette hij op de eilanden en de kusten mensen. Een jaar later hielpen die hem de rivier op te varen, het achterland te verkennen en de winter door te komen. Zij introduceerden hem bij hun Stadacona-volk en hun hoofdman Donnacona. Deze sprak over Cannatha, een Iroquois-woord dat nederzetting of groep woonverblijven betekent. Cartier onthield dat als Canada en vermeldde het als zodanig op zijn kaarten als de naam van het door hem ‘ontdekte’ gebied. Het was het 'moderne' begin van wat in omvang het tweede land van de wereld zou worden.

Canadian Shield

Het begin van het grondgebied van Canada ligt veel verder terug, bij het ontstaan van wat het Canadese schild (Canadian Shield) wordt genoemd. Dat is een van de oudste stukken aardkorst van onze wereldbol en het vormt het hart van het Noord-Amerikaanse continent. De oorsprong moet ergens vlak bij de evenaar hebben gelegen. Daar lag het oercontinent Pangaea, waarvan alle huidige continenten deel uitmaakten. Zo’n 210 miljoen jaar geleden begon dat door werking in en onder de aardkorst te scheuren. Eerst ontstonden een noordelijk en een zuidelijk continent, Laurasia en Gondwana. De westelijke helft van Laurasia begon er circa twintig miljoen jaar later van af te breken en naar het westen te drijven. Dat is het huidige Noord-Amerika. Tussen de twee Laurasia-helften ontstond de Atlantische Oceaan. Nog steeds schuiven die twee aardschollen uit elkaar; ieder jaar wordt de Atlantische Oceaan een paar centimeter breder. Door de ligging bij de evenaar was het in wat nu Canada heet, een stuk warmer en waren er oerwouden met gigantische bomen en beesten. Op diverse plaatsen in het land is daarvan wat te zien.

In deze sectie van de Vakantie Arena-website wordt die geschiedenis verder uitgerold: van vroegste bewoning via intellectuele ontdekking, koloniaal tijdperk en grotere zelfstandigheid naar onafhankelijkheid. Ook de geschiedenis van ieder van de zes provincies van Oost-Canada wordt beknopt aangehaald.

10 prachtige bestemmingen in Oost-Canada