Oost-Canada

Swipe

Parry Sound

Centraal aan de kust in het gebied van de dertigduizend eilanden langs de noordoostkust van Georgian Bay ligt Parry Sound. Dat is een havenplaats die het tegenwoordig vooral van het toerisme moet hebben.

Thirty Thousand Islands

Deze Thirty Thousand Islands worden de grootste concentratie van eilanden in de wereld genoemd. Het is een doolhof dat is ontstaan tijdens het terugtrekken van de gletsjers aan het eind van de vooralsnog laatste ijstijd. Eens vormden ze één geheel met het Canadian Shield (meer over dat Canadese schild bij geschiedenis onder Algemene Informatie). Gletsjers hadden de losse grond naar het zuiden geduwd waardoor valleien waren ontstaan die zich na de ijstijd met water konden vullen. Dat is Georgian Bay geworden en de eilanden zijn de pieken van die valleien. Vanaf aanlegsteigers aan Bay Street in Parry Sound vertrekken tussen begin juni en half oktober diverse cruiseschepen voor excursies door dit watergebied. Tochten duren drie tot vier uur.

District Museum

In Parry Sound zelf is het West Parry Sound District Museum aan 17 George Street. Hier kun je kennismaken met de historie van deze regio, de oorspronkelijke bewoners, de scheeps- en bosbouwindustrie en de landbouw van de tweede helft van de negentiende en de eerste helft van de twintigste eeuw, de opkomende toeristenindustrie en de spoorwegen. Schilderijen en andere kunstwerken zijn in een aparte kunstgalerie te bekijken. Onder meer zijn er werken van de leden van de Group of Seven te zien. Lees meer over dit Canadese kunstenaarscollectief op de pagina over beeldende kunst onder Algemene Informatie. Het museum staat bovenop de heuvel Tower Hill Park, aan de voet van een vroegere brandtoren die nu als uitkijktoren dienst doet. Je kunt de 131 treden ervan beklimmen. Buiten de zomer is dit museum open van donderdag tot en met zondag.

Massasauga Park

Ten zuiden van het plaatsje ligt het Massasauga Provincial Park. Dat is een ruim dertienduizend hectare groot natuurgebied waarin 21 kilometer kust van Georgian Bay wordt beschermd. Er zijn veel woudzangers, hagedissen, padden, schildpadden, vossen en ongevaarlijke varkenskop-slangen. Het is echter vooral ook ingesteld voor de zeldzame en giftige massasauga-ratelslang (zie over deze met uitsterven bedreigde diersoort ook de pagina over natuurparken op de Bruce Peninsula). Vandaar de naam van dit park. Massasauga is overigens ook een Ojibway-woord dat zoiets als ‘toegang tot de rivier’ betekent. Er zijn loofboom- en naaldboomwouden, woeste vlaktes en ruige rotsen. Door het natuurgebied zijn enkele wandelroutes uitgezet, onder andere langs moerassen, beverdammen, uitkijkpunten, een paar verlaten mijnen en, afhankelijk van het jaargetijde, velden met wilde bloemen. Het park is alleen toegankelijk vanaf het water. Het informatiecentrum Calhoun Lodge is open van eind april tot eind oktober.

10 prachtige bestemmingen in Oost-Canada