De Gouden Ring

Swipe

Rostov-Veliki

Het nu slaperige stadje heeft een imposante ouderdom, want het werd al in de kroniek van 862 genoemd; vandaar het bijvoegsel Veliki, groot, hoewel dat bijvoegsel tegenwoordig meer dient om het te onderscheiden van de grote industriestad in het zuiden van Rusland aan de Don. Eeuwenlang was Rostov het belangrijkste centrum in het noordoosten, totdat het in de 14e eeuw werd overschaduwd door Moskou en Jaroslavl. Het felle verzet tegen de Tataren kwam de stad in die eerste periode vaak te staan op plundering en verwoesting.

Kremlin

Het kremlin van Rostov, dat in zijn huidige aanzien dateert uit de 17e eeuw, is een van de meest pittoreske van de Gouden Ring. Het werd eigenlijk gebouwd als de zetel van de metropoliet en is duidelijk meer een wooncomplex dan een religieus centrum. De Oespjenski sobor met zijn grote lichtblauwe koepel en vier kleinere staat daarom net buiten de kremlinmuren.

Overigens hebben de vestingwerken rond de stad een Nederlandse oorsprong, want zij zijn in het midden van de 17e eeuw ontworpen door de Nederlandse ingenieur Rodenburg. Te midden van het vele onkruid en opgehoopt vuil zijn ze nog maar moeilijk te herkennen. Ten noorden van het kremlin maar binnen de vestingwerken ligt de bazaar, met een wirwar van kleine marktstraatjes.

10 prachtige bestemmingen in Rostov-Veliki en Rusland