De Gouden Ring

Swipe

Sergijev Posad

Een heilige monnik

Monniken zingen gebeden, Russen staan in de rij om de kist van de heilige Sergej te kussen, bevochtigen ook de iconen en verzamelen water uit de heilige bron, bebaarde priesters lopen van kerk naar kerk in lange wijde zwarte gewaden. Het Troitse-Sergijeva Lavra klooster waarvan de grondslag in 1340 werd gelegd door de heilige Sergej van Radonezj is een van de belangrijkste in het land. Het behoort dan ook tot de drukst door de gelovige Russen bezochte kloosters, en draagt de eretitel Lavra omdat het op een heilige plaats is gebouwd, het graf van Sergej. De heilige trok zich in de 14e eeuw als monnik hier terug in de bossen maar velen voegden zich bij hem. Er ontstond een gemeenschap die het klooster stichtte. De hoge muren weerstonden een tweejarig beleg door Poolse troepen tijdens de woelingen aan het begin van de 17e eeuw. Het klooster is een actieve religieuze gemeenschap en het fotograferen van de monniken wordt dan ook niet op prijs gesteld. Het is na de instorting van het Sovjetrijk de zomerresidentie van de patriarch, die in de winter in Moskou in het Danilov klooster verblijft. Sergej is inmiddels de patroonheilige van Rusland.

Troitse Lavra

Al in de grote toegangspoort zijn fraaie taferelen geschilderdingen uit het leven van Sergej. Het voornaamste bouwwerk is de 15e-eeuwse Troitski sobor, waarvan de iconen voor het grootste deel van de hand van Andrej Roebljov zijn. In de hoek bij het graf van Sergej wordt permanent een dienst gehouden. De centraal staande Oespjenski sobor met zijn vier blauwe koepels en een gouden is een eeuw later nagebouwd naar het voorbeeld van de gelijknamige kathedraal in het Kremlin in Moskou. Ivan de Verschrikkelijke heeft hiertoe opdracht gegeven uit spijt voor het doodslaan van zijn zoon. Vlak voor de hoofdingang rechts is de heilige bron, waar Russen fanatiek water tappen. Links van de ingang in een perkje is het graf van Boris Godoenov, de enige tsaar die niet in de grafkerken in Moskou of Sint-Petersburg is bijgezet.

De derde kerk is de Sergej-kathedraal, waar diensten in de winter worden gehouden. Vroeger was dit de eetzaal van de monniken, vandaar de bijnaam Refectorium. De rijke kerkschatten zijn te bezichtigen in de ‘Riznitsa’ achter de Oespjenski sobor. Donatiegeschenken van rijke families uit vele eeuwen zijn hier verzameld. De grote klokkentoren is een ontwerp van Rastrelli uit 1777.

De huidige naam van de stad betekent eigenlijk ‘Vesting van Sergej’. In de Sovjettijd heette de stad Zagorsk, naar een bolsjewistische verzetsstrijder. Als aandenken aan die periode heet de grote doorgaande weg dwars door de stad nog Prospekt Krasnoi Armii, Boulevard van het Rode Leger…

10 prachtige bestemmingen in Sergijev Posad en Rusland