Het oosten van Campanië

Swipe

Benevento

Benevento bezit veel monumenten uit haar rijke Romeinse, Longobardische en laatmiddeleeuwse verleden.

De middeleeuwse Duomo werd in 1943 door een bombardement verwoest en is grotendeel herbouwd. Nog origineel zijn de 6e-eeuwse crypte en de 13e-eeuwse façade in Pisaanse stijl. De massieve toren van 1279 is versierd met Romeins marmer. Het middenportaal van de kerk vertoont gedetailleerd snijwerk.

In de wijk ten westen van de dom vinden we veel overblijfselen uit de Romeinse tijd en de middeleeuwen. De Arco del Sacramento is een ereboog uit de keizertijd. Het Teatro Romano dateert uit de tijd van keizer Hadrianus (2e eeuw) en is hersteld tijdens Caracalla. Het theater kon 20.000 mensen bevatten en mat 90 m in diameter. De Port’Arsa in de middeleeuwse muren heeft van buiten twee Romeinse zuilen. Ernaast is de ruïne van het Longobardische fort Torre della Catena. Niet ver buiten de muren ligt de Romeinse brug, de Ponte Leproso met 4 bogen, waarover de Via Appia Benevento binnenkwam. Langs de Via Prosillipo zijn resten van Romeinse thermen.

In het centrum aan de Pizza Matteotti staat de Santa Sofia. De kerk behoorde bij een benedictijns klooster uit 762 met een 12e-eeuws portaal. De lunet met beeldhouwwerk rust op twee Romeinse zuilen, de rest van een portaal, dat verwoest is bij de aardbeving van 1688. Het interieur van de kerk heeft nog de oorspronkelijke structuur, met een halfronde plattegrond en een sterrenversiering; antieke zuilen steunen de centrale koepel. In de apsis bevinden fresco’s uit de 8e eeuw. Op het plein voor de kerk staat een obelisk die hier in de Napoleontische tijd terecht is gekomen.

In het klooster links van de Santa Sofia is het Samnitisch Museum (Museo del Sannio) gevestigd. Het omvangrijke museum bevat vele pre- en protohistorische voorwerpen uit de Samnitische tijd, Grieks-Italisch aardewerk en een zeldzame collectie gouden munten uit de tijd van het Longobardische vorstendom Benevento. Voorts zijn er de resten te zien van een Romeinse tempel die aan Isis was gewijd. Naast het museum is een fraaie kloostergang uit de 12e eeuw met sierlijke vensters met Arabische bogen op zuilen.

De Trajanusboog in het noorden van de oude stad werd gesticht ter ere van keizer Trajanus in 114. De perfect geconserveerde triomfboog is versierd met reliëfs, die de verdiensten van Trajanus en zijn regering weergeven. De 15 meter hoge boog is het symbool van de stad.

De San Francesco aan de Corso Garibaldi is gesticht nadat deze heilige hier een bezoek had gebracht in 1222. Het gotische gebouw heeft een mooi voorportaal en frescoresten in Giottostijl uit de 13e eeuw. Ernaast staat een klooster met twee kloostergangen; de grootste heeft romaanse zuilen en een vroeg-middeleeuws fresco.

30 km ten westen van Benevento liggen bij het stadje Telese de resten van de Samnitische, later Romeinse stad Telesia. Ze bestaan uit delen van het theater, het amfitheater en de thermen.

Het oosten van Campanië

10 prachtige bestemmingen in Benevento en Campanië