Middlesex County

Swipe

Saint Mary Parish

Oostelijk van Ocho Rios bevindt zich St.Mary Parish, een van de kleinere districten op Jamaica, tot stand gekomen in 1867. Chris Blackwell, de ontdekker van Bob Marley, heeft hier zijn roots, zijn moeder, Blanche Blackwell, behoorde tot de belangrijkste landeigenaren van het district. Ze beheerde tal van bezittingen langs de kust westelijk van Port Maria, de hoofdstad van het district. Taíno en Arawak indianen waren de eerste bewoners van het gebied en het was tevens het eerste deel van Jamaica dat door de Spanjaarden werd veroverd.

Maar, voor velen onbekend, St.Mary Parish is ook de geboorteplaats van geheim agent 007. Ian Fleming, de geestelijke vader van de legendarische James Bond, schreef veel van zijn verhalen vanuit zijn huis in Oracabessa, een dorp ten westen van Port Maria. Je vindt er vele sporen van terug. Zo is er bijvoorbeeld een James Bond Beach en de internationale luchthaven van Port Maria is genoemd naar Ian Fleming.

Tot voor enkele decennia stond het district bekend als één van de armste van Jamaica. Daarin is, met name door de opkomst van het toerisme, de laatste jaren verandering in gekomen. Maar ook voor de opkomst daarvan had men al ontdekt dat de bodem bijzonder vruchtbaar was. Niet voor niets waren er in het verleden bloeiende plantages gevestigd. Men herstructureerde het land, legde wegen aan en er ontstond zelfs een luchthaven: Ian Fleming International Airport. De aanleg van luxe resorts was het directe gevolg van de betere bereikbaarheid, maar ook de landbouw nam hierdoor een geweldige vlucht en tegenwoordig wordt er alles wat maar groeien wil in een tropisch klimaat op grote schaal verbouwd: cacao, bananen, kokosnoten, suiker, koffie, enzovoorts, dragen hun steentje bij aan de welvaart van het huidige St.Mary Parish. Als je het met eigen ogen wilt zien dan moet je een bezoek brengen aan Brimmer Hall, een voor het publiek toegankelijke plantage op ongeveer 10 kilometer ten westen van Port Maria. Het bij de plantage behorende huis werd aan het begin van de 18e eeuw gebouwd, de plantage werd in 1817 geopend. Je wordt in ongeveer een uur rondgeleid over de plantage waar vrijwel alle agrarische exportproducten van Jamaica worden verbouwd.

Port Maria

Puerto Santa Maria was de naam die door de Spanjaarden aan de plaats, de tweede nederzetting van de Spanjaarden op Jamaicaans grondgebied, werd gegeven. Na de overname van het eiland door de Britten werd de huidige naam ingevoerd.

Een van de belangrijkste historische personen die zich in Port Maria vestigde was de Britse opperbevelhebber van de zeemacht en tevens één van de belangrijkste piraten in overheidsdienst: Sir Henry Morgan (1635 – 1688). Hij liet een huis bouwen op een heuvel vanwaar hij een volledig zicht had op de stad. Via een geheime tunnel kon hij de stad altijd bereiken.

In 1759 kwam Fort Haldane, genoemd naar de toenmalige gouverneur van Jamaica: George Haldane, gereed. Het moest de stad beschermen tegen aanvallen van de Spanjaarden. Bovendien werd er een legereenheid gevestigd die steeds wanneer er een opstand dreigde onder de slaven of er slaven waren ontvlucht in actie moest komen.

In 1760 was er weer eens zo'n opstand, een van de bloedigste uit de Jamaicaanse geschiedenis, bekend onder de naam: Tacky's oproer. Tacky was de slaaf die het initiatief tot de opstand nam. Op eerste paasdag werden diverse plantage-eigenaren door hun slaven vermoord en begonnen zij een opmars in de richting van Port Maria. Ze zagen kans om Fort Haldane te bereiken en doodden diverse bewakers. Ze stalen bij die gelegenheid wapens, munitie en een belangrijke hoeveelheid buskruit. Ze kregen hulp van tal van eerder ontsnapte slaven die zich in de omgeving schuil hielden (Maroons) of zich gevestigd hadden in een van de 'free villages'. Eerst na verloop van vijf maanden zagen de veel beter bewapende Britse troepen kans om de opstand de kop in te drukken en pas nadat bevelvoerder Tacky was gesneuveld. Toen bleek dat men de winst niet zou kunnen behalen beroofden vele van de rebellen zichzelf of hun medestrijders van het leven om niet in handen van de Britten te vallen. Tacky werd doodgeschoten door een van de Maroons die daarna de hand aan zichzelf sloeg.

Een naam die altijd verbonden zal blijven aan deze opstand is die van James Philippo, een zwarte predikant die al diverse dorpen, zg. 'free villages', op het grondgebied van St.Mary tot stand had gebracht en waar vele Maroons gehuisvest waren. Hij was het ook die in 1871 de St.Mary Parish Church bouwde. Het standbeeld dat werd opgericht ter nagedachtenis aan de rebellenleider Tacky bevindt zich in de onmiddellijke omgeving van de kerk. Onder Philippo's leiding werden ook vele landeigenaren gedwongen om hun bezittingen aan hun vroegere slaven af te staan.

Een ander gebouw dat de moeite van een bezoek waard is, is het in Georgiaanse stijl opgetrokken vroegere gerechtsgebouw uit 1820. Het doet nu dienst als onderkomen van enkele gemeentelijke diensten.

Mede door de geweldige groei die het district doormaakte werd Port Maria een modern stadje waar bijna 8.000 inwoners voorzien zijn alle moderne faciliteiten.

Tussen Port Maria en Oracabessa ligt Firefly Estate, ooit eigendom van Sir Noël Coward, de beroemde Britse toneelschrijver, dichter en acteur, die meer dan 30 jaar op Jamaica woonde. Het huis was daarvoor al eigendom geweest van kaperkapitein Sir Henry Morgan. Coward overleed er in 1973 aan een hartaanval en ligt op het voormalige landgoed begraven. Begraven liggen op eigen grond komt ook nu nog op veel plaatsen op Jamaica voor. Zijn partner, Graham Payne, ook een zeer bekende verschijning op de Britse buhne, ging het bewind over Firefly Estate voeren maar het maakte hem niet gelukkig. In 1988 schonk hij Cowards bezit aan de Jamaicaanse overheid en verhuisde naar Zwitserland waar hij in 2005 overleed. Het huis is thans ingericht als museum, waar tal van vroegere eigendommen van de schrijver zijn achtergebleven. Je kunt er onder andere een portret van hem bewonderen dat door Sir Winston Churchill werd geschilderd. Een plaats die een bezoek mee dan waard is, zeker voor ieder die de Britse literatuur een warm hart toedraagt. Evengoed bezoeken veel mensen de plaats om foto's te kunnen maken van het huis waar ooit de beroemde kaperkapitein Henry Morgan woonde.

Moneaque

Onderweg van Ocho Rios naar Spanish Town kom je door Moneaque, in het koloniale tijdperk een plaats van betekenis en vaste overnachtingsplaats voor reizigers, vooropgesteld dat die daar een overnachting konden bekostigen. De reis van noord naar zuid kostte in die tijd drie dagen en de rijkere mensen kozen voor het elegante Moneaque Hotel. Het klimaat zorgde ervoor dat het ook een populaire plaats was om er je vakantie door te brengen. Tegenwoordig is het slechts een doorgangsplaats, maar het valt te overwegen om er een nachtje te blijven om een kijkje in de omgeving te nemen.

In het belangrijkste gebouw, het vroegere Moneaque Hotel, is tegenwoordig het Moneaque College gevestigd, één van de weinige hogescholen in het binnenland, maar met een geweldige reputatie.

Moneaque Lake is een meertje dat in de directe omgeving van het plaatsje ligt. In 2006 trad dat buiten zijn oevers als gevolg van overvloedige regenval en verwoestte een belangrijk deel van Moneaque waarvan de beelden over de hele wereld gingen. Het deel van het meer dat je ziet is slechts een klein deel, onder het plaatsje ligt een meer van veel grotere omvang waaraan Moneaque zijn naam te danken heeft. Moneaque is een verbastering van Mana-ahuac wat 'grenzend aan het water' betekent. De legende vertelt dat het meer eenmaal per eeuw een overstroming veroorzaakt, een teken van voorspoed in de jaren die erop volgen. De praktijk is iets eenvoudiger. Bij overvloedige regenval blokkeert natuurlijk afval, zoals meegevoerde bomen en struiken, de natuurlijke afwatering. Soms verdwijnt het meer helemaal, oude mijnschachten, als gevolg van bauxietwinning, lopen vol water en het meer wordt door de bewoners dan ook aangeduid als: 'swamp', 'moeras'.

10 prachtige bestemmingen in Saint Mary Parish en Jamaica