Bulgarije

Swipe

De Bulgaarse samenleving

Bevolking

Volgens tellingen van juli 2012 bedroeg de bevolking nog maar ruim 7 miljoen zielen. Dat is minder dan 9 jaar eerder, toen er nog 7,5 miljoen inwoners werden geteld. Per jaar neemt de bevolking met 0,8% af. De oorzaak van deze teruggang is te verklaren uit het feit dat veel Bulgaren naar het buitenland vertrekken. Ook keerden velen terug naar hun oorspronkelijke land van herkomst, zoals de Turken. Naar schatting leven er ongeveer 2.000.000 Bulgaren in het buitenland. Men verwacht dat er in Bulgarije in het jaar 2015 minder dan 7 miljoen mensen zullen wonen, een aantal dat nu al bijna bereikt is. De daling van het aantal inwoners wordt mede veroorzaakt door een sterfteoverschot. Per 1000 inwoners worden op elke 9 geboorten 14 overlijdensgevallen geteld.

Een nog andere oorzaak voor het teruglopende aantal inwoners wordt gevonden in het kindertal per vrouw. Een Bulgaarse vrouw krijgt gemiddeld ongeveer 1,43 kind. Slechts 10% van de vrouwen (doorgaans met een zigeunerachtergrond) krijgt 3 of meer kinderen. Dat heeft alles te maken met de toekomstverwachtingen van de huidige generatie Bulgaren, waar pessimisme hoogtij viert. Per 1000 geboorten sterven 17 kinderen. Als gevolg van de teruglopende gezondheidszorg stijgt dit aantal nog steeds. Het aantal abortussen wordt tot de hoogste ter wereld gerekend. De cijfers zijn niet geheel duidelijk, maar aangenomen wordt dat er per 1000 levend geboren kinderen 126 abortussen zijn gepleegd. Als gevolg van de toenemende anticonceptiemogelijkheden daalt het laatste cijfer met grote snelheid. De levensverwachting voor de Bulgaarse vrouw bedraagt 77,4 jaar, die voor de man 70,2 jaar.

De samenstelling van de Bulgaarse bevolking ligt als volgt: 77% is Bulgaars, 8% Turks, de Roma en de Macedoniërs maken elk voor 4,4% deel uit van de bevolking, terwijl de overige 10% allerlei nationaliteiten vertegenwoordigt.

10 prachtige bestemmingen in Bulgarije