Bulgarije

Swipe

Werkloosheid

De werkloosheid in Bulgarije is betrekkelijk hoog, gemiddeld is 10% van de beroepsbevolking werkloos (2012). In de hoofdstad Sofia is dit percentage het laagst, daar is ongeveer 6% van de bevolking werkloos. In gebieden op het platteland loopt dit percentage op tot boven de 30. De gevolgen daarvan zijn merkbaar in alle geledingen van de bevolking. In het werkloosheidscijfer is zelfs de correctie voor seizoenarbeid al meegenomen, in de winter is het aantal werklozen dus aanmerkelijk hoger. Een neveneffect ervan is dat veel plattelandsgemeenten ontvolkt dreigen te raken vanwege de trek naar de grote stad. Daardoor staan veel huizen op het platteland leeg en liggen veel akkers met vruchtbare grond er verwaarloosd bij.

10 prachtige bestemmingen in Bulgarije