Cuba

Swipe

Bevolkingsopbouw naar leeftijd en afkomst

In 2014 was 12,3% van de bevolking 65 jaar of ouder, 71,4% maakte deel uit van de werkende bevolking, d.w.z. dat deze zich in de leeftijdscategorie van 15 t/m 64 jaar bevond en 16,3% van de Cubanen was jonger dan 15 jaar.

Hiervan is (maar aan deze cijfers wordt sterk getwijfeld omdat veel Cubanen weliswaar blank zijn maar onmiskenbaar tekenen dragen van een andere herkomst) 64% blank, 9% zwart, en 27% van gemengde afkomst, waarbij 0,1% geteld is die Aziatisch bloed in de aderen heeft.

De oude cijfers benaderen de werkelijkheid wellicht beter: 43% blank, 12% zwart en 45% gemengd, hoewel ook hier indertijd dezelfde vraagtekens bij werden geplaatst.

Waarom wordt dit onderscheid, weliswaar in de onderlinge verhoudingen en nooit officieel, gemaakt? Net als in veel omringende landen kom je hoger op de 'ranglijst' te staan naarmate de huid lichter van kleur is.

10 prachtige bestemmingen in Cuba