Cuba

Swipe

Wonen

Kinderen wonen, ook na hun huwelijk, bij de ouders in. Is dit niet mogelijk, bijvoorbeeld doordat de woning te klein is voor alle kinderen en hun gezinnen, dan zijn er voor de kinderen die de ouderlijke woning willen verlaten, huurwoningen beschikbaar. Nadat de ouders overleden zijn wordt de woning het eigendom van de inwonende kinderen, waarbij de woning gesplitst wordt. Als er slechts één kind bij de ouders inwoont die de zorg van de ouders op zich genomen had, wordt dát kind tien jaar na het overlijden van de ouders, eigenaar van de woning.

Deze regeling is gebaseerd op het gewoonterecht. Aangenomen wordt dat het onderhoud aan de woning zoveel heeft gekost dat de overige kinderen geen recht meer kunnen doen gelden op de ouderlijke woning. Men mag niet meer dan één woning in eigendom hebben. Het is dus uitgesloten dat men een woning verhuurt, dat is voorbehouden aan de overheid.

De huren van woningen zijn laag. Na verloop van tijd, afhankelijk van de staat waarin de woning zich bevond toen de huurperiode een aanvang nam, wordt men eigenaar van de woning. Het onderhoud van de woning ten tijde van huur is geheel voor rekening van de huurders.

Een aparte manier van wonen vindt men in de CDR-huizen. Als een soort commune wonen er verschillende families, die met elkaar de zorg voor elkaar delen. Ze zijn een voortvloeisel uit de partijpolitiek zoals eerder beschreven (kijk bij: ‘Politiek’). U herkent de woningen aan de aanduiding op een bordje op de muur naast de ingang van het huis.

10 prachtige bestemmingen in Cuba