Cuba

Swipe

Militaire dienst

Op Cuba kent men de militaire dienstplicht, uitsluitend voor het mannelijke deel van de bevolking. Op 16-jarige leeftijd moet men zich melden, een oproep tot daadwerkelijke opkomst ontvangt men op 18-jarige leeftijd. Wanneer men nog een middelbare opleiding volgt mag deze worden afgemaakt. De dienstplicht duurt 2 jaar.

Militairen die na hun dienst een hbo- of universitaire opleiding willen gaan volgen, kunnen de dienst, na 1 jaar gewone of sociale dienstplicht, verlaten. Gedurende het volgende halfjaar wordt de persoon in kwestie getest. Blijkt dat deze nog steeds in staat is de opleiding met een kans op succes te volgen dan gaat hij naar de universiteit of hogeschool. Zou blijken dat de militaire of sociale training afbreuk heeft gedaan aan de mogelijkheid tot het volgen van de studie, dan dient de volledige dienstplicht van 2 jaar uitgediend te worden.

Elke dienstplichtige kan de wens te kennen geven om beroepsmilitair te worden. Tijdens hun diensttijd worden dan testen afgenomen. Vrouwen kunnen zonder problemen toetreden tot het leger vooropgesteld dat ze dezelfde lichamelijke en psychische test als hun mannelijke collega’s met succes afgelegd hebben. Beroepsmilitairen staan in hoog aanzien en verdienen ongeveer 1,5 maal het gemiddelde inkomen. Tijdens hun dienstplicht ontvangen de militairen ongeveer 5% van dat inkomen.

10 prachtige bestemmingen in Cuba