Cuba

Swipe

Leerplicht en scholing

Op Cuba kan 97% van de bevolking lezen en schrijven. Dat is bijzonder veel in vergelijking tot andere ontwikkelingslanden. Het heeft alles te maken met de leerplicht en de organisatie van het onderwijs. Kinderen zijn leerplichtig vanaf hun 6e jaar tot aan universitair onderwijs. Het onderwijs is gratis.

De basisopleiding duurt 6 jaar, gevolgd door 3 jaar vervolgonderwijs, wat het einde van de leerplichtige leeftijd betekent. Gedurende de schooltijd wordt veel aandacht aan sport besteed. De schooltijden bij het basisonderwijs zijn van maandag tot en met vrijdag tussen 8.30 uur en 12.30 uur en van 13.30 uur tot 16.00 uur. De tijden op de middelbare scholen liggen anders, men volgt ochtend- (07.30 uur tot 13.00 uur) of middagonderwijs (13.00 uur tot 17.30 uur), welke tijden per jaar kunnen wisselen. Het dragen van een schooluniform is verplicht.

De vervolgopleiding gedurende de 3 daaraanvolgende jaren lijkt een beetje op specialisatie. Men volgt voorbereidend universitair onderwijs, een opleiding in de dienstverlenende sector of technisch onderwijs. Cuba probeert een zo hoog mogelijk opleidingsrendement te bereiken, door in principe voor elk kind universitair onderwijs mogelijk te maken. Ieder kind wordt daarop getest.

Toelating tot een universiteit geschiedt op basis van de testresultaten. Als duidelijk is dat een kind nooit het vereiste niveau zal halen, komt het voor een lagere opleiding in aanmerking. Als de uitslag van een test twijfelachtig is, heeft het kind in principe de keus. Kiest het voor de universiteit dan wordt het in elk geval na één jaar opnieuw getest. Elke universitaire opleiding duurt 5 jaar, met uitzondering van de artsenopleiding. Deze heeft altijd een specialistisch vervolg van een jaar, waardoor de opleiding 6 jaar in beslag neemt. Verdergaande specialisatie vergt nóg een aantal jaren, afhankelijk van de aard van het specialisme.

10 prachtige bestemmingen in Cuba