Cuba

Swipe

Cuba en de economische crisis

De internationale economische crisis liet ook Cuba niet onberoerd. Het aantal toeristen liep in het eerste kwartaal van 2009 fors terug en bovendien besteedden de toeristen minder. Wereldwijd was er minder vraag naar nikkel, een van de belangrijkste exportproducten. Een extra financiële wissel werd in 2009 op Cuba getrokken door het overtrekken van drie orkanen die erg veel schade berokkenden. Gustav, Ike en Hanna brachten de economie een schadepost van meer dan 10 miljard euro toe.

De landbouw kreeg een geweldige klap en veel Cubanen moesten letterlijk de broekriem aanhalen. De Cubaanse overheid heeft bezuinigingsmaatregelen getroffen die ook het leven van alledag beïnvloeden, al zou je zeggen dat er weinig te bezuinigen valt als er al bijna niets is. Aan iedereen is gevraagd het stroomverbruik te verminderen waar dat mogelijk is en bedrijven kunnen forse boetes verwachten of zelfs afsluiting van het elektriciteitsnet als de indruk bestaat dat stroom wordt verknoeid.

De staatsbedrijven werden gedwongen hun energieverbruik met 12% te verlagen. Het openbaar vervoer werd verminderd door het aanpassen van dienstregelingen en zelfs het schrappen van lijnen. Ook op de voedselrantsoenen werd bezuinigd, zo werd het maandelijkse rantsoen voor bonen met 1/3 verlaagd.

Als gevolg van de crisis en de grote schade aan de landbouw kwam de voedselvoorziening onder zware druk te staan. Aangevuld met allerlei bezuinigingsmaatregelen en de distributie van brandstof viel de mechanisatie in de landbouw ver terug en duizenden tractoren kwamen vrijwel tot stilstand. De regering heeft aangekondigd dat dit binnenkort zal worden opgevangen door de inzet van ossen in de landbouw.

Maar ja, waar haal je zo gauw duizenden ossen vandaan die een ploeg kunnen trekken en personen die ermee kunnen omgaan? Voor beide problemen is inmiddels een programma opgezet. Volgens het staatsblad Granma heeft president Raúl Castro de eigen voedselproductie tot een zaak van nationale veiligheid gemaakt, een soort algemene maatregel van bestuur die er voor moet zorgen dat de 80% voedselimport snel wordt teruggebracht. Voorlopig ziet het er naar uit dat vele Cubanen opnieuw de machete ter hand zullen moeten nemen.

10 prachtige bestemmingen in Cuba