Jamaica

Swipe

Rastafari

Je kunt het kunst noemen of cultuur, meestal wordt rastafari gerangschikt onder de religieuze stromingen. Deze overtuiging berust op de verering van de laatste keizer van Ethiopië, Haille Selassie. Zijn echte naam was prins Tafari of in zijn taal: Ras Tafari. De rasta beweging is daaruit voortgekomen. Hun god heet Yah die er ooit voor zal zorgen dat zijn uitverkoren volk: de rasta's, nu in ballingschap levend, naar het beloofde land Ethiopië zal terugkeren. Geweldloos protest tegen elke vorm van onderdrukking speelt daarbij een hoofdrol. Hun levensstijl komt ook tot uitdrukking in de muziek: de reggae, een oorspronkelijk protest tegen sociale misstanden. Er zijn verschillende stromingen binnen de rasta beweging. De Twelve Tribes (of Jerusalem), de grootste groep, richt zich vooral tot de jongere, politiek geëngageerde rasta's. Tot hen behoorde de wereldberoemde rasta Bob Marley, christen van geboorte, tijdens zijn leven toegetreden tot de rasta beweging, kort voor zijn door weer teruggekeerd tot het christendom.

Religie

10 prachtige bestemmingen in Jamaica