Jamaica

Swipe

Religie

Officieel staat het land te boek als protestant, maar daarbinnen zijn tal van stromingen, soms in een wonderbaarlijke mix met tradities die verder teruggaan dan het protestantisme.

Op Jamaica bestaat dus godsdienstvrijheid en veel religieuze stromingen zijn dan ook op het eiland vertegenwoordigd. Het grootste gedeelte van de bevolking wordt. zoals gezegd, met 'protestant' aangeduid waaronder ook baptisten, church of God, anglicanen, methodisten en presbyrianen gerekend worden. Samen maken ze 65% van de Jamaicaanse gemeenschap uit. De rest van de bevolking is rooms-katholiek (voornamelijk de Chinese inwoners) of behoort tot de pinkstergemeente, zijn zevendedagsadventisten, hindoe, jood of moslim.

Binnen de religie zijn nog weleens invloeden merkbaar uit de geschiedenis van de bevolking, zoals voorouderverering. Er is echter ook een godsdienst die aan het begin van de 19e eeuw op Jamaica is ontstaan: het revivalisme, een echte vermenging van christelijke en Afrikaanse godsdiensten. Ook hierbij is voorouderverering belangrijk, maar de gedachte dat een persoon beïnvloed kan worden door geesten uit het hiernamaals (wat ook anderen dan voorouders kunnen zijn) speelt een grotere rol.

Als je in de gelegenheid bent moet je vooral gospel kerkdienst bijwonen. Ongeacht je achtergrond is dat een ervaring om nooit te vergeten. De religie van Jamaica haalde het Guinness Book of Records: Jamaica heeft de meeste kerken per vierkante kilometer ter wereld.

Religie

10 prachtige bestemmingen in Jamaica