Mauritius

Swipe

Taal

Er worden op Mauritius 22 talen gesproken en de meeste Mauritianen zijn op z’n minst tweetalig. Naast creools spreekt menigeen ook Frans en (school)Engels en thuis spreken veel mensen ook nog hun ‘moedertaal’, zeker oudere mensen. Urdu, Chinees (Hakka, Kantonees), Tamil, Bhoj- puri, Marathi, Telugu of een ander Indiaas dialect bijvoorbeeld. Ook het Arabisch is vertegenwoordigd. De veeltaligheid van de eilanders is goed te horen bij telefoongesprekken. Deze beginnen vaak met: ‘Allo, oui?’, gaan dan over in het creools en eindigen met ‘bye’! De overheid voert bewust geen taalpolitiek om niemand tegen de schenen te schoppen. Een poging om van het creools de nationale taal te maken leidde in het verleden tot veel weerstand. 

Creools

Creools is de ‘lingua franca’ van Mauritius – het wordt door alle bevolkingsgroepen gesproken. Het is een primaire taal met een beperkte woordenschat, voortkomend uit een vereenvoudigde versie van het Frans. De slaven, die uit verschillende delen van Afrika kwamen, ontwikkelden de taal om met elkaar en hun meesters te kunnen communiceren.

Engels

Engels is de officiële taal, de taal van de overheid, de zakenwereld en het hoger onderwijs. Officiële documenten zijn vrijwel altijd in het Engels opgesteld. Het is een neutrale taal want het wordt niet geassocieerd met een bepaalde etnische of religieuze groep. Er zijn echter maar weinig Mauritianen met Britse voorouders en de meesten hebben meer affiniteit met het Frans. In hogere hindoekringen is het juist weer chic om Engels te spreken. Wij zagen op de Mauritiaanse televisie een aflevering van een Mexicaanse soap, nagesynchroniseerd in het Engels met een vet Indiaas accent, vermakelijk.

Frans

Frans wordt bij voorkeur gesproken in meer formele situaties zoals bij sollicitatiegesprekken, in gesprekken met hogergeplaatsten (baas, leraar), bij culturele evenementen en bij een eerste kennismaking met vreemden. Als het ijs eenmaal gebroken is gaat men al snel over op creools. Het is ook de taal van de media en literatuur. Engelstalige films worden vaak nagesynchroniseerd in het Frans (Indiase films juist weer ondertiteld in het Engels).

10 prachtige bestemmingen in Mauritius