Namibië en Botswana

Swipe

Controles

Enkele instanties voeren langs de wegen controles uit. Politieambtenaren controleren uw rijbewijs, soms herkent men uw rijbewijs niet als rechtsgeldig, hoewel het Belgische en het Nederlandse rijbewijs door Botswana erkend zijn. U voorkomt onnodig oponthoud als u in het bezit bent van een internationaal rijbewijs.

Ambtenaren van het Ministerie van Volksgezondheid zullen u vaker staande houden. Na het overschrijden van de grens en ook vaak bij het binnenrijden van een ander district, zijn wegblokkades waar met name de inhoud van de auto wordt gecontroleerd. Alle bagage kan worden doorzocht waarbij men op zoek is naar vleeswaren, groente en fruit en daaraan verwante artikelen.

Ter voorkoming van het overbrengen van schimmels krijgt u de keus tussen opeten of inleveren. Alle passagiers moeten uitstappen en hun schoenen afvegen op een matje met een desinfecterend middel (soms gaat men daarin zo ver dat ook de schoenen die zich in de bagageruimte bevinden moeten worden schoongemaakt. Nadat iedereen weer is ingestapt rijdt u met de auto door een waterbak om de banden te desinfecteren.

Let op: bij wegcontroles wordt u niet geacht door te rijden tot aan de plaats waar de controlerende ambtenaren zich bevinden, maar stopt u voor het stopbord. U krijgt een teken van de ambtenaar dat u welkom bent voor controle en pas dan rijdt u verder om opnieuw te stoppen bij de betreffende ambtenaar. Men doet nogal eens moeilijk als u dit ritueel niet volgt, ook al is er in geen velden of wegen ander verkeer te bekennen. Een stopbord betekent: stoppen bij het bord!