Namibië en Botswana

Swipe

Vertrek uit Botswana

Verkeer en verkeersregels

Ze zijn er wel, maar in de praktijk valt dat vaak erg tegen. Behalve in enkele grote steden zult u weinig moeite hebben u aan te passen aan het verkeer. Het is soms wel even wennen dat verkeer dat van de 'verkeerde kant komt' voorrang heeft.

Officieel bedraagt de maximum snelheid binnen de bebouwde kom 60 km/h, op land- en onverharde wegen 100 km/h en op de autosnelwegen 120 km/h. In verband met de toestand van de wegen en de soms abrupte overgang van verhard naar onverhard wordt aanbevolen om een maximumsnelheid aan te houden van ongeveer 80 km/h. De maximumsnelheid wordt vaak aangegeven op het bord waarop het wegnummer staat vermeld.

Let op dat er op onverharde wegen een behoorlijke hoeveelheid stof kan opwaaien. Als u ziet dat u ingehaald gaat worden verminder uw snelheid dan direct, als de wind in uw richting staat dan bent u na de passage het zicht gedurende enkele ogenblikken geheel kwijt. Dat geldt natuurlijk ook voor tegemoetkomend verkeer. Soms zitten in onverharde wegen om onverklaarbare redenen ineens een flauwe of zelfs een haakse bochten. Als u er niet op bedacht zou zijn dan leidt dat gemakkelijk tot een slippartij. Een gevaarlijke bocht wordt overigens altijd door borden aangegeven.

Het verkeer rijdt links en daar bent u snel aan gewend, behalve op wegen waar (schijnbaar) geen verkeer is, daar heeft u toch weer de neiging om de rechterkant van de weg op te zoeken.

Verkeerstekens zijn nauwelijks anders dan die welke u gewend bent (met uitzondering dan van waarschuwingsborden voor giraffes, olifanten, e.d.), de grafische uitvoering wijkt hooguit wat af.

Vertrek

Er zijn geen beperkende maatregelen met betrekking tot valuta, maar het is verstandig de nog in uw bezit zijnde pula's op de luchthaven terug te wisselen. Soms heeft men geen euro's, het alternatief wordt dan gevormd door USD. Het terug wisselen van pula in België of Nederland gaat niet lukken of kost u een vermogen.

Het meenemen van souvenirs die zijn vervaardigd van dierlijk materiaal, óók van schelpen, kan tot problemen leiden, is het al niet bij de uitvoer ervan, dan toch zeker bij de invoer in België of Nederland, als gevolg van de CITES-overeenkomsten (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) tussen de landen.

Vergeet niet om door u aangegeven goederen bij aankomst (duurdere foto- en filmapparatuur en wapens) ook weer uit te klaren. U heeft daarvoor de papieren die u van de douane kreeg bij aankomst weer nodig.