Namibië en Botswana

Swipe

Vlag

Op het wapen van Botswana staat 'pula' wat in het Tswana: 'Laat het regenen' betekent. Het lichtblauw in de vlag symboliseert de afhankelijkheid van de regen. De tussenliggende zwart-witte kleuren staan symbool voor een harmonieuze verhouding tussen de zwarte en de blanke bevolking van het land. Bovendien verwijzen de kleuren naar de zebra's die in het wapenschild voorkomen.