Namibië en Botswana

Swipe

Jagen

Jagen in Botswana vindt doorgaans plaats in of vanuit speciale of particuliere reservaten. Het is een kostbare aangelegenheid temeer daar de regering in feite tegen het jagen is en ook daadwerkelijk een anti-jacht politiek volgt. Niettemin is men realistisch genoeg om te beseffen dat het ook een belangrijke bron van inkomsten is.

Men heeft de jacht aan strenge regels gebonden, maar er is geen overheidsinstantie die zich daadwerkelijk met de jacht bezig houdt, de jacht wordt gecontroleerd door het Botswaanse Department of Wildlife and National Parks. U wordt op de jacht altijd begeleid door een daartoe bevoegd en door de regering gecertificeerd persoon. Voor meer informatie kijkt u bij www.mewt.gov.bw/DWNP.