Slowakije

Swipe

Flora en Fauna

Een grote diversiteit in het landschap brengt een grote variëteit aan flora en fauna met zich mee. Zo bezit het land duizenden verschillende plantensoorten. Een geïnteresseerd oog kan zich te goed doen aan mooie bloemen, bijzondere varens en alpiene planten. Naast bijvoorbeeld de edelweiss en vele soorten orchideeën groeien er overblijfselen uit de ijstijd, zoals een speciale braam en een steenbreeksoort.

De ruime hoeveelheid bomen bestaat voor ongeveer de helft uit loofbomen (onder andere eik, beuk, berk, esdoorn en lijsterbes) en voor de helft uit naaldbomen (grove den, spar, lariks en taxus).

Het dierenleven is niet zo gevarieerd als het plantenleven. Op berghellingen en in bossen leven veel konijnen, hazen en reeën. In hogergelegen gebieden huizen ook gemzen, sneeuwmuizen en moeflons. In Slowakije komen nog bruine beren, bergmarmotten, lynxen, wilde katten en wolven voor. Veel van deze dieren zijn beschermd. In de rivieren en meren leven meervallen en een speciale zalmsoort. Een groot gedeelte van Slowakije is tot natuurreservaat verklaard.

In het oosten zitten in de zomer veel ooievaars op het nest. En als de boeren op het land aan de gang gaan, zien de velden zwart-wit van deze elegante vogels. In de natuurgebieden waar bloemen staan, fladderen veel vlinders, zoals bij het stuwmeer Zemplínská Šírava. Daar is ook een vogelreservaat.

In de vele rivieren en meren wemelt het van de vissen. Dat vooral forel en karper veelvoorkomende vissoorten zijn blijkt wel uit het menu. Veel vijvers zijn speciaal voor de kweek van deze soorten vis aangelegd.

Langs de weg

–, Koeien zijn er niet veel te zien al zijn ze wel in groten getale aanwezig. Ze staan meestal op stal. Dat is gemakkelijk met melken, het voer kan beter in de gaten gehouden worden zodat de melkkoeien een constante kwaliteit melk leveren en zo vertrappen ze geen kostbare landbouwgrond. Op berghellingen die niet geschikt zijn voor de landbouw zijn wat vaker koeien te zien.

–, Honden zie je ook niet vaak. De hondenbelasting was tijdens het communisme erg hoog en de honden moesten altijd een muilkorf dragen. Vandaar dat mensen niet zo gewend zijn aan een hond als huisdier.

–, De bollen op palen zijn watertorens. Water wordt omhooggepompt zodat er druk op de leidingen komt.

–, Schotten die in de zomer opgestapeld of als een tentje langs de weg staan, dienen om in de winter de sneeuw van de weg te houden.

–, Bovenop de torenspits van veel kerken bevindt zich onder het kruis een metalen of koperen bol. De bol symbolyseert de aarde. Het kruis, het goddelijke, staat er boven. Er wordt wel gezegd dat de bouwtekeningen van de kerk in de bol werden bewaard. Als de kerk in brand vloog, wat vroeger nog wel eens gebeurde, rolde de bol van de kerk weg, zodat de tekeningen gespaard bleven en het bouwwerk weer op de originele manier gerestaureerd of herbouwd kon worden.

10 prachtige bestemmingen in Slowakije