Suriname

Swipe

Bevolkingsgroepen

In Suriname wonen naar schatting 480.000 mensen, verdeeld over een aantal bevolkingsgroepen afkomstig uit verschillende werelddelen. De indianen, of inheemsen, zijn de enige oorspronkelijke bewoners. Daarnaast zijn creolen, marrons, Chinezen, Europeanen, Hindostanen, Javanen, joden, Libanezen en inwoners van buurlanden vrijwillig of onder dwang naar Suriname geëmigreerd. De etnische groepen onderscheiden zich van elkaar door hun culturele uitingen, hun waarden en normen, en geestelijke belevingswereld. De auteur Albert Helman beschreef de situatie als volgt: ‘Arm land, mijn arm land, dat nu de strafplaats zijt van zoveel verdoolde volkeren der wereld.’

Mengelmoes Suriname

Optimistisch klinken Surinaamse politici, die spreken over de Surinaamse bevolking als wan pipel (één volk). Volgens hen ligt de identiteit van Suriname in haar diversiteit. Maar de verschillen in leefwijze tussen de bevolkingsgroepen worden overwegend kleiner. De trek naar de stad om voornamelijk economische redenen heeft ervoor gezorgd dat men daar gewoonten en gebruiken van elkaar heeft overgenomen. Onbegrip en vooroordelen bestaan, maar die leveren weinig raciale spanningen op. In Paramaribo staan de moskee en de synagoge vreedzaam naast elkaar.

10 prachtige bestemmingen in Suriname