Paramaribo

Swipe

Paramaribo-Zuid

Ten zuiden van Paramaribo centrum liggen de ressorten Beekhuizen, Latour, Pontbuiten en Livorno. Boeren verkavelden hun landbouwgrond waarop woonwijken ontstonden. Vanaf de jaren vijftig begon het gouvernement op deze plaats volkswoningen te bouwen om te voorzien in de groeiende behoefte aan onderdak voor districtbewoners die in groten getale naar de stad trokken.

Beekhuizen

Het ressort Beekhuizen is genoemd naar de gelijknamige suikerplantage uit het begin van de negentiende eeuw. In 1843 werd de plantage verkocht aan hernhutters die er een landbouwbedrijf oprichtten. De betrokkenheid van de Evangelische Broedergemeente in dit gebied is vrij groot geweest, vandaar dat vele straatnamen in de omgeving, zoals de Hernhutterstraat en de Christoffel Kerstenstraat, met de EBG te maken hebben. Aan het eind van de Hernhutterstraat op de hoek met de Slangenhoutstraat staat de Saronkerk. Het opvallende houten bouwwerk stond jarenlang op instorten. Buurtbewoners hebben inzamelingsacties gehouden om het benodigde bedrag voor renovatie van de kerk bij elkaar te krijgen.

Abrabroki en Poelepantje

In de woonwijk Abrabroki (over de brug) ligt Markt-Zuid. Ook wel Noodmarkt genoemd omdat de markt gebouwd werd in de tijd dat de Centrale Markt wegens de bouw van een nieuwe markthal tijdelijk gesloten werd. Met de groei van Paramaribo in zuidelijke richting bleef Markt-Zuid echter druk bezocht. De Noodmarkt is kleiner, maar gemoedelijker dan de Centrale Markt en heeft zeker hetzelfde assortiment.

De woonwijk Abrabroki werd vroeger met een ophaalbrug verbonden met de wijk Poelepantje aan de overzijde van de Domineekreek. De naam Poelepantje is afgeleid van 'puru panyi' of 'pull your pants'. Binnenlandbewoners die op deze plaats de stad wilden binnenkomen moesten hier hun traditionele lendendoek (panyi) verwisselen voor stadskleding. De kreek is inmiddels op deze plaats gedempt maar de wijk heeft de naam Abrabroki behouden.

Zorg en Hoop

Het gebied Zorg en Hoop in Paramaribo-Zuid werd in 1939 door particulieren aan het gouvernement verkocht. Tijdens de Tweede Wereldoorlog legden de Amerikanen er een vliegveld aan en een groot kampement. Het vliegveld Zorg en Hoop doet nu nog dienst als basis voor de kleine toestellen die de vluchten naar het binnenland uitvoeren. Vanaf 1950 werd op Zorg en Hoop met een volkswoningbouwproject gestart. In de ‘rijtjeshuizen’ met voor- en achtertuin vestigde zich de middenklasse. De wijk Zorg en Hoop kent ook een klein gedeelte met statige laantjes en dito huizen.

Latour

De stadswijk Latour is te bereiken via de uitvalswegen naar het zuiden van Suriname, de Indira Ghandiweg (Pad van Wanica) en de enige weg die enigszins de benaming snelweg verdient, de zogenoemde Highway (officieel de Martin Luther Kingweg). Latour is met andere wijken een toevluchtsoord voor districtbewoners geworden. Zij betrokken de relatief goedkope woningen in de zuidelijke woonwijken. Het inkomen is er laag en de werkloosheid hoog. Grote gezinnen wonen in huizen waaraan sinds de bouw decennia geleden niets meer is verbeterd. Misschien wel daarom dat de hoek van de Latourweg met het Pad van Wanica ’s avonds een gezellig trefpunt is voor jongeren.

Livorno

Het ressort Livorno in Paramaribo omvat de woonwijken Livorno en Bethesda. Livorno werd als suikerplantage aangelegd door de Italiaan Cassali en genoemd naar zijn geboorteplaats in Italië. Te Nieuw-Bethesda was aan het eind van de 19e eeuw een protestantse leprozerie gevestigd, die pas in de jaren zestig van de vorige eeuw gesloten werd.

In 1904 werden er door het gouvernement percelen uitgegeven voor kleinschalige landbouw. Voor de afwatering van het gebied werd het Tout Lui Faut-kanaal gegraven door arbeiders voor wie op de plantages onvoldoende werk was.

De verstedelijking in het ressort neemt toe. Langs het Saramaccakanaal heeft zich wat kleine industrie ontwikkeld.

Pontbuiten

Aan het begin van de vorige eeuw begon de familie Pont op de locatie van de huidige woonwijk Pontbuiten een boerderij. Vijftig jaar later echter bleek het verhuren van percelen voor bewoning fortuinlijker dan de kleinschalige landbouw. Te Pontbuiten is nu geen sprake meer van landbouw; het gebied heeft een stedelijk karakter gekregen.

De eerste verbinding tussen de woonwijken en het centrum van Paramaribo was de aanleg van een spoorlijn, die nu nog slechts in de geschiedenisboekjes voortleeft. Vanaf de jaren twintig werden de voetpaden waarlangs karren naar de stad trokken aangepast aan het moderne autoverkeer en werden de meest zuidelijk gelegen geïsoleerde woonoorden ontsloten.

10 prachtige bestemmingen in Paramaribo-Zuid en Suriname