Omgeving van Sint Petersburg

Swipe

Staraja Ladoga

Ouderdom

Het slaperige dorpje 125 km oostelijk van Sint-Petersburg aan de zuidelijke oever van het Ladogameer speelde eens een belangrijke rol bij het ontstaan van Rusland. Al in het midden van de 8e eeuw was hier een nederzetting, die Roerik bij zijn komst honderd jaar later tot zijn basis maakte met de bouw van een houten vesting. Het fort uit 862 beschermde de plaats waar grote zeeschepen hun vracht moesten overladen voor vervoer over het Russische rivierenstelsel. Uit die periode zijn bij opgravingen funderingen van huizen en huishoudelijke voorwerpen gevonden die vanwege hun stilistische overeenkomst de afkomst van Roerik en zijn mannen uit Jylland bevestigen. Rond het plaatsje is een groot aantal koergans, begrafenisboten, gevonden waarbij volgens de overlevering ook die van Roerik en zijn zoon Oleg.

Vesting

In de tijd van Pjotr werd dichterbij het Ladogameer een nieuwe stad gesticht die Novaja Ladoga werd gedoopt. Daarop kreeg de oude vesting het voorvoegsel Staraja, oud. Nu is Ladoga een rustige plaats met uiteraard veel kerken en een groot aantal mooi beschilderde huizen, die het dorpje een vriendelijke aanblik geven. De vesting is rond 1500 herbouwd met stenen muren en vijf torens waarvan er nu nog twee overeind staan. Daarbinnen staan twee kerken uit de 12e eeuw. In de witte Giorgaja Pobedonosta, Georgios-kerk, zijn fresco's te zien uit 1167. De onmiskenbare Byzantijnse invloed getuigt van de commerciële contacten met Constantinopel. De nabije Dmitri Soloenski is met zijn houtarchitectuur een fraai voorbeeld van de vroege Russische stijl. Archeologen zoeken nog naar een tunnel naar het klooster aan de overkant van de rivier. Volgens de overlevering is in deze vluchttunnel ook een gouden kist met het lijk van Roerik verborgen. Tunnel noch kist zijn tot nu toe gevonden. De Oespjenski sobor binnen het gelijknamige klooster bevat ook nog originele fresco's. In dit klooster zijn eveneens een refter en een wasserij te zien. Als wereldlijke elementen zijn in het dorp nog twee bezienswaardige huizen, een van hout en een van steen. Ze zijn de koopmansfamilie Kaljazin en stammen uit de 19e eeuw.

10 prachtige bestemmingen in Staraja Ladoga en Rusland