Vienne

Swipe

Vienne

Vienne, in de Romeinse tijd Vienna geheten, ligt 30 km ten zuiden van Lyon. Voor de komst van de Romeinen was Vienne de hoofdstad van de Allobrogen. De gunstige ligging van de stad, van waaruit men gemakkelijk alle handel en verkeer tussen het noorden en zuiden kon beheersen, was de Romeinen niet ontgaan. Vijftig jaar voor Julius Caesar Gallië onderwierp, waren er al legioenen in Vienna gelegerd. In die tijd verrezen de openbare gebouwen op de oostoever van de Rhône en de woonwijken in Saint-Romain-en-Gal op de westoever.

Tijdens de Romeinse overheersing groeide Vienna uit tot de tweede stad van Midden-Gallië. Het was de hoofdstad van de provincie Viennoise, een gebied dat zich uitstrekte van het Meer van Genève tot aan de Middellandse Zee. Na de ondergang van het Westromeinse rijk in 476 namen de Bourgondische koningen de macht in het gebied over. Zij maakten Vienne tot hun residentie en bouwden de Saint-Pierrekerk en de abdij Saint-André-le-Bas. Het klooster kende een ongekende bloei en langzaam maar zeker werden de kerkelijke autoriteiten de belangrijkste macht in de regio.

In 1349 kreeg de oudste zoon van de Franse koning, de dauphin, het gebied als leengoed toegewezen. Sindsdien werd de streek ook wel de Dauphiné genoemd. In de 17de eeuw nam de betekenis van Vienne snel af en concentreerden alle handelsactiviteiten zich in de stad Lyon. Slechts de lakenindustrie kon zich staande houden.

Nog steeds is de stoffenindustrie op de oevers van het riviertje Gère belangrijk. Verder zijn de leerindustrie, de fruithandel, de veredelingsindustrie en het toerisme de belangrijkste bronnen van inkomsten. De toeristen komen vooral voor de talrijke Romeinse en middeleeuwse gebouwen in Vienne.

U kunt uw bezoek aan Vienne het beste beginnen bij de toeristeninformatie. Deze ligt op de hoek van de Cours Brillier en de Quai Riondet en kijkt uit over de Rhône. Achter dit kantoor liggen de resten van een Romeinse weg.

TOERISTENINFORMATIE: Cours Brillier, lel. 74851262. Bij de toeristeninformatie en bij de bezienswaardigheden kunt u een kaartje kopen dat overal vrij toegang geeft. Het bespaart u de helft van de toegangskosten.

Ancienne Église Saint-Pierre

Ten noorden van de toeristeninformatie, aan de overzijde van de Cours Brillier ligt een van de oudste kerken van Frankrijk: de Saint-Pierrekerk. De kerk stamt uit de 5de eeuw en lag toen buiten de vestingmuren; de Romeinen lieten hun doden namelijk buiten de stadsgrenzen begraven. Er werden overigens alleen edelen en kerkelijke hoogwaardigheidsbekleders in de kerk begraven. Het gevolg was dat de kerk in roerige tijden veel heeft geleden en vaak gerestaureerd moest worden. Dit verklaart de aanwezigheid van zowel 5de- als 6de-eeuwse kapellen. In de 12de eeuw voegde men de klokketoren aan het gebouw toe. De Ancienne Église Saint-Pierre huisvest tegenwoordig het Musée Lapidaire, een zogenoemde glyptotheek met een verzameling beeldhouwwerken. Het museum is gebaseerd op de verzameling van Pierre Schneyder (1733-1814). Bij de ingang staat een marmeren beeld van Tutela, de beschermgodin van het klassieke Vienna. Binnen zijn de 6de-eeuwse sarcofaag van de monnik Léonien en enkele fraaie mozaïeken.

LAPIDARIUM GEOPEND: Apr.-okt. wo.-ma. 9.30-13 u. en 14-18 u.; nov.-mrt. wo.-za. 10-12 u. en 14-17 u., zo. 14-18 u.

10 prachtige bestemmingen in Vienne en Rhônedal