West-Bohemen

Swipe

Chodsko

De naam Chodsko betekent ‘het land van de Choden’. Gedurende lange tijd was het de taak van deze onverzettelijke Slavische stam om de zuidwestgrens van Tsjechië tegen de invallen vanuit de Duitse vorstendommen te verdedigen. Deze taak, waaraan zij ook hun naam te danken hebben, (Choden komt van het werkwoord chodit, dat wil zeggen patrouilleren) was hun in 1040 door hertog Breislav toevertrouwd.

De Choden kregen diverse privileges van de Boheemse koningen. Zo hoefden zij bijvoorbeeld geen herendiensten te verlenen. Deze voorrechten kwamen na de hussietenoorlog te vervallen. Desalniettemin bleven ze zich onderscheiden van hun landgenoten. Dit kwam vooral tot uiting in hun dialect, folkloristische tradities en kunstnijverheid. Nog steeds worden soms op zon- en feestdagen klederdrachten gedragen en spelen de Choden tijdens festivals op hun ‘dudy’, een soort doedelzak.

10 prachtige bestemmingen in Chodsko en Tsjechië