West-Bohemen

Swipe

Kynžvart

Niet ver van de grens, vlak bij Mariánské Lažne liggen het kinderkuuroord Kynžvart en het gelijknamige paleis. Oorspronkelijk bevond zich op deze plaats een vesting vanwaar de handelsroute door het bos werd verdedigd. In 1648 werd de plaats door de Zweden veroverd. Tussen 1833 en 1839 liet de eigenaar, de Oostenrijkse staatsman Klement Wenzl Metterich, het toenmalige vroegbarokke kasteel omtoveren tot een paleis in de huidige empirestijl. Metternich was een uiterst reactionair politicus. Na de overwinning van de Russisch-Pruisisch-Oostenrijkse alliantie op Napoleon in 1815, bracht Metternich de Heilige Alliantie samen, een club van Europese staten die zich als doel had gesteld de revolutionaire beweging te onderdrukken. Als kanselier van Oostenrijk propageerde hij een bureaucratisch en absoluut politiek systeem. Dit tot groot ongenoegen van de onderdrukte liberalen, boeren en het proletariaat. Onder druk van de revolutie van 1848 werd de keizer verplicht Metternich uit zijn functie te ontheffen. Daarna had hij meer tijd om aan zijn verzamelwoede toe te geven. Al tijdens zijn politieke carrière was de basis voor zijn collectie kostbaarheden gelegd. De kern van zijn verzameling vormden schilderijen en meubels uit het familiebezit. Door zijn goede contacten en zijn vele reizen wist hij vele interessante voorwerpen te vergaren. Aan het einde van zijn carrière werd zijn interesse gewekt voor voorwerpen uit de Oriënt en het oude Egypte. De beul uit Cheb Karl Huss, een amateur-etnograaf en mineraloog, heeft de collectie gerangschikt. Hij werd daarbij geholpen door de schrijver Johann von Goethe. Goethe heeft jarenlang met Huss gecorrespondeerd. Toen de ‘meester van de dood’ werkloos werd omdat in Cheb de doodstraf werd afgeschaft, heeft Goethe hem bij Metternich aanbevolen om de collectie te beheren. Zijn grote systematiek en het feit dat hij zelf een omvangrijke verzameling voorwerpen bezat die met de streek verbonden waren, hebben ertoe bijgedragen dat een gewone verzameling van een edelman de kwaliteit kreeg, die in een modern museum niet zou misstaan.

In de Grote Zaal van het kasteel trekt het elegante beeld van Amor en Psyche (zijn vlindervleugelige minnares) de aandacht. Het slot wordt omgeven door een uitgestrekt park. Kynžvart ligt 8 km ten noordwesten van Mariánské Lažne. Een kleine omweg via Kladska is de moeite waard, vanwege de mooie huizen die daar staan.

10 prachtige bestemmingen in Kynžvart en Tsjechië